• Kommunestyre, 39 medlemmer
  • Formannskap, 13 medlemmer
  • Ordfører og varaordfører (blant formannskapets faste medlemmer)
  • Planutvalg, 9 medlemmer
  • Kontrollutvalg, 5 medlemmer
  • Utvalg for helse og velferd, 7 medlemmer
  • Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur, 7 medlemmer

Valgresultat 2023
 

Klikk på et råd eller utvalg for å se de folkevalgte

Ved spørsmål rundt de folkevalgte, ta kontakt med politisk sekretariat.

Tilbake til Folkevalgte

Interkommunalt politisk råd

NavnFunksjonRepresenterer
Anette Musdalslien Medlem Gausdal, Senterpartiet
Anne Marie Sveipe Medlem Øyer, Høyre
Geir Tore Land Medlem Gausdal, Arbeiderpartiet
Hans Olav Sundfør Medlem LIllehammer, Høyre
Merethe Kjellberg Medlem Lillehammer, Arbeiderpartiet
Niklas Aas Skovdahl Medlem Øyer, Sosialistisk venstreparti
Anders Brabrand Varamedlem Lillehammer, Arbeiderpartiet
Erling Broen Varamedlem Øyer, Arbeiderpartiet
Jytte Sonne Varamedlem Lillehammer, Kristelig folkeparti
Nisveta Tiro Varamedlem Øyer, Sosialistisk venstreparti
Stig Audun Melbø Varamedlem Gausdal, Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre
Viggo Haugen Varamedlem Gausdal, Bygdalista