• Kommunestyre, 39 medlemmer
  • Formannskap, 13 medlemmer
  • Ordfører og varaordfører (blant formannskapets faste medlemmer)
  • Planutvalg, 9 medlemmer
  • Kontrollutvalg, 5 medlemmer
  • Utvalg for helse og velferd, 7 medlemmer
  • Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur, 7 medlemmer

Valgresultat 2023
 

Klikk på et råd eller utvalg for å se de folkevalgte

Ved spørsmål rundt de folkevalgte, ta kontakt med politisk sekretariat.

Tilbake til Folkevalgte

Kontrollutvalget

NavnFunksjonRepresenterer
Stein Helge Riise Leder Arbeiderpartiet
Bjørg Synnøve Lien Medlem Venstre
Håkon Erdal Medlem Høyre
Jørund Hassel Medlem Arbeiderpartiet
Kari Svingheim Medlem Miljøpartiet de grønne
Arnt Orskaug Varamedlem Industri- og næringspartiet
Erik Almestrand Varamedlem Fremskrittspartiet
Helge Leonhardsen Varamedlem Rødt
Kristin Hille Valla Varamedlem Senterpartiet
Ragnhild Karine Holmen Bjørnsen Varamedlem Miljøpartiet de grønne
Randi Beate Nordby Ellingsberg Varamedlem Arbeiderpartiet
Randi Berit Hoff Varamedlem Arbeiderpartiet
Sissel Merete Uv Berg Varamedlem Kristelig folkeparti
Stein Bjørnar Olsen Varamedlem Arbeiderpartiet
Turid Thomassen Varamedlem Rødt