• Kommunestyre, 39 medlemmer
  • Formannskap, 13 medlemmer
  • Ordfører og varaordfører (blant formannskapets faste medlemmer)
  • Planutvalg, 9 medlemmer
  • Kontrollutvalg, 5 medlemmer
  • Utvalg for helse og velferd, 7 medlemmer
  • Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur, 7 medlemmer

Valgresultat 2023
 

Klikk på et råd eller utvalg for å se de folkevalgte

Ved spørsmål rundt de folkevalgte, ta kontakt med politisk sekretariat.

Tilbake til Folkevalgte

Lillehammer kommunale boligstiftelse

NavnFunksjonRepresenterer
Bjørgulv Noraberg Medlem Høyre
Inger Krey Ellingsen Medlem Sosialistisk venstreparti
Terje Rønning Medlem Venstre
Jan Wiggo Hageløkken Varamedlem Arbeiderpartiet
Kristin Hille Valla Varamedlem Senterpartiet
Mona Bergh Brustad Varamedlem Pensjonistpartiet