Fargerik fellesskap

Språkarbeidet i barnehagen

Lillehammer barnehage har stort fokus på språk og språkarbeid i barnehagen. Språk er helt grunnleggende for utvikling og læring, og for å fungere i et sosialt fellesskap.
Barnehagen har også flere minoritetsspråklige barn og barna hos oss møter flere språk og kulturer, noe som er en berikelse. 
De ansatte bruker varierte metoder og hjelpemidler for å styrke alle barns språkinnlæring. Vi leser og samtaler mye med barna, og det brukes ofte konkreter som støtte til det som sies, både bilder og figurer mm. Alle avdelinger deler barna i mindre grupper i løpet av dagen, der språk og sosial kompetanse står i fokus. 

Bukkene bruse.jpg      Bru og troll.jpg

Balanse ute vinter

Uteliv

Lillehammer barnehage ligger sentralt til og har gangavstand til det meste. Vi kan gå til byen med alt den kan tilby som bibliotek, kino, kulturtilbud, gågata, Søndre park mm.
Samtidig har vi kort vei til mange fine naturområder som Norbana, Stampesletta, Kleivbakken, Maihaugen, Mesnaelva og skogen rundt der. 
Alle avdelingene er som regel på tur en gang i uka. 

Barnehagen har også et flott uteområde som er stort og variert med både asfalt og gress og trær og busker. Vi har bærbusker, eple - og plomme trær.. Her er det nok å utforske for de aller minste barna. 
Om vinteren kan vi ake og gå på ski, og vi lager vår egen lille skøytebane. Barnehagen har ski og skøyter til utlån. Om sommeren kan vi sykle, sparke fotball, huske og klatre. Det finnes en flott gapahuk med bålplass. 
Barna er mye ute sommer som vinter.

  Skøytebane.jpg   Barn vannlek

 

Utemåltid  Curling.jpg  Stolpejakt.jpg

  

 

 

 

Skoleklubb

Skoleklubb

En gang i uka samler vi alle skolestarterne til klubb. Det er stor stas å bli blandt de eldste i barnehagen. Vi er opptatt av at barna skal oppleve progresjon og derfor er noen aktiviteter forbeholdt de eldste. 
Det foregår en del skoleforberdende aktiviteter, utfra sentrale og lokale retningslinjer. Språk er også her et viktig område.

Vi følger kommunens planer for innhold i 5-års gruppene og rutiner for overgang barnehage - skole. 

 

 

Smøre mat selv

Mestring og klare sjøl

Vi har et mål om at barna i barnehagen skal bli selvstendige og mestre hverdagsituasjoner. Dette øver vi på allerede fra barna er små.
Vi øver på å kle på og av seg selv, klatre opp og ned av stolen selv, klare seg selv på do, smøre mat selv, helle melk selv mm. Her begynner vi i det små, og jo eldre barnet blir desto mer kan det klare selv.

Det å få muligheten til å prøve og feile og øve seg og stadig bli bedre gir barna en mestringsfølelse. Forskning viser også det å lære  ved å prøve og feile, kanskje også streve litt men ikke gi opp, er en viktig erfaring for seinere utfordringer. Har du erfaring med at hvis du står på og ikke gir deg, så får du til det meste, er det nyttig seinere i livet når du støter på utfordringer. Barna skal selvfølgelig få hjelp og støtte, men hjelpen skal være slik at barnet får mulighet til å klare selv ut fra sine forutsetninger. Barn skal ikke hjelpes til hjelpesløshet.

Fiskeburger

Mat og måltider

Barnehagen har en kjøkkenassistent som tilbereder mat 5 dager i uka.  Vi er opptatt av et sunt og variert kosthold og følger de kostholdsrådene som myndighetene gir.

Barna får varm lunsj 2 ganger i uka og brødmat 3 dager i uka. I tillegg får det frukt/bær/grønnsaker og ettermiddagsmat hver dag. De som ønsker å spise frokost i barnehagen, tar med mat selv og får drikke i barnehagen.
Den varme maten variere mellom fisk, kjøtt og vegetar. Vi bruker grønnsaker til hvert måltid. Det lages en menyplan som foreldrene kan se på forhånd.
Vi tar selvfølgelig hensyn til allergier og andre spesielle behov for enkelte barn.

Til maten får barna lettmelk eller vann å drikke. 

vegetarpizza.jpg