På tur til hulene på Røyslimoen

Lek og vennskap er det aller viktigste for barn i barnehagen. Barns opplevelse av vennskap og det å bli inkludert i lek er avgjørende for deres trivsel i barnehagen. De ansattes tilstedeværelse og engasjement i barns lek er derfor helt nødvendig. Leken er den mest naturlige samværsformen for barn, og det er gjennom lek barna får utviklet sine ferdigheter.

Å være en lekeklok barnehage med lekekloke voksne utfordrer de ansatte til hele tiden å ha fokus på god lek, lekemiljø og hva som skaper god lek. Vi er sertifisert som miljøfyrtårn barnehage der det er et bærekraftig fokus med et ønske om gjenbruk i mange ledd, også i leken. Derfor forandres barnas lekemiljø i takt med barnas medvirkning og de voksnes kreativitet, noe som skaper mye god lek med både leker og brukte hverdagsgjenstander slik som klokker, ketchupflasker, puter, slalåmbriller og gamle gardiner.

Fokus på lek er viktig med tanke på livsmestring gjennom barnas fysiske og psykiske helse. Det å få muligheten til å bruke kroppen sin aktivt gjennom dagen gir barna individuelle muligheter for å få utløp for sine behov for bevegelse og aktivitet, og er med på å skape balanse i barnets mental helse.

Vi er opptatte av at barna som går i barnehagen vår skal være godt rustet til å møte hverdagen og livet utenfor barnehagen med robusthet og en god selvsikkerhet. Gjennom dannelsesprosessen utvikler barna sin robusthet selv om den ikke alltid er en fremtredende del av barnets personlighet. Barnehagen en viktig arena for både å anerkjenne barnet og dets utvikling og gi barnet tilstrekkelige utfordringer til å utvikle seg videre i samspill med seg selv og miljøet det vokser opp i.

Leken er en grunnleggende livs- og læreform som barn kan uttrykke seg gjennom. For barn er leken et mål i seg selv. Barn leker fordi det er gøy!

Vi ønsker å tilrettelegge for og gi barna gode opplevelser og erfaringer med ulike fysiske aktiviteter. Norbana barnehage har en unik beliggenhet tett på friarealet Norbana og Skurvaskogen.  Med dette nabolaget har vi valgt å knytte vårt store fokus på lek opp mot uteleken og ser at dette er utviklende for barnas kreativitet og fantasi. Barnehagen skal fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling og vi ser at dette skjer på en god måte gjennom uteleken. Fellesskapet og vennskapsbygging på tvers av alder og avdelinger skjer også i større grad ute enn inne. Her har barna en frihet til selv å velge sin lek i sin lekegruppe uten fysiske hindringer.
I tillegg til Norbana og Skurvaskogen benytter vi oss av Lillehammer mange turmål både i byen, ved Mjøsa, skogen og fjellet.

Vannlek i barnehagen.jpg