NATURLIG 
Vi skal leve tett på og i naturen og bruke denne aktivt som lekeplass og læringsarena. Barn som har gått i Skårsetlia naturbarnehage skal ha kunnskap om, kunne ta vare på og nyttiggjøre seg av naturen.

LEKEN 
Vi skal være lekne voksne og voksne som verner om og ser betydningen av lekens egenverdi. Barn i Skårsetlia naturbarnehage skal alltid ha muligheter til lek på egne premisser sammen med andre barn og sammen med voksne. Barnehagen har et fysisk miljø som legger til rette for og inspirerer til lek.

RØFF 
Vi skal være voksne som har troen på det kompetente barnet. Vi har troen på at erfaringer og veiledning fra trygge voksne er en god læremester. Vi har troen på at man skal la barn få teste egne grenser og kjenne på spenningsfølelsen i magen og mestringsfølelsen som resultat innenfor trygge rammer. Vi er ute i all slags vær, både liten og stor.

Natur og friluftsliv

Barnehagen har et eget skogområde utenfor porten hvor avdelingene tilbringer hver sin dag på rullering. Her har vi lavvo, naturlekeplass, bålplass og en bod hvor vi oppbevarer verktøy, kokeutstyr til bål, spikkekniver,hammer,sag og alt annet utstyr som er kjekt å ha for store og små når vi er i skogen. På "lavvodagene" lager vi alltid varmmat på bål, og barna får være med på både opptenning og matlaging. Bålet blir et naturlig samlingspunkt under måltider, og for eventyr, sang og samtaler.

Et viktig mål for våre lavvodager er å ta vare på barndommens egenverdi, med frilek og fri utfoldelse, hvor barna får tid og rom til å være seg selv uten for mye innblanding fra voksne. Dette er en dag satt av til barndommens livsviktige sprell, innenfor omgivelser som bevisst stimulerer lekekompetansen. De voksne fungerer her som en trygg havn, som skal være der for barna når de trenger støtte, nærhet, trøst eller beskyttelse. 

Vi har turdag hver uke der barna bærer sin egen sekk med mat og drikke. Våre turmål byr på stor variasjon, fra rene skogturer, stolpejakt og topptur, til mer urbane turer til museum, bibliotek og festivaler. Likevel er det alltid slik at veien er målet, at det er selve turopplevelsen i seg selv som skal være i fokus. 

Mat og måltider

Lavvodag

Vi har egen kjøkkenassistent som lager varm lunsj fra bunnen av, minst to ganger i uka.I tillegg lager vi varmmat utendørs over bål på lavvodager.

Vi servere fisk en gang i uka og har gjerne grønnsaksretter flere ganger i måneden. Vi bruker økologiske matvarer der tilgang og pris tillater det.

De resterende dagene har vi brødmat, hvor barna får prøve seg på å smøre sine egne brødskiver. I tillegg får de frukt, grønnsaker og ettermiddagsmat hver dag. 

Vi servere drikke til alle måltidene der vann eller økologisk melk tilbys.

På turdagene serverer vi frokost, og barna tar med seg tursekk med egen mat og drikke hjemmefra.

Samarbeid med Lillehammer Kulturskole

Våren 2018 startet vi et pilotprosjekt sammen med Lillehammer Kulturskole. Det er Lars Strømmen som spiller fiolin og Mina Omestad Aurlund som spiller horn som hver har en time i uka hos oss sammen med barna. De introduserer barna for klassisk musikk, instrumentopplæring og ulike komponister. Vi bruker musikk inne og tar også med oss musikken ut. Lars og Mina gir barna i vår barnehage erfaring med, og et innblikk i den klassiske musikkens verden. Barna presenteres for og gis muligheten til å uttrykke seg på flere forskjellige måter og får også muligheten til å tilegne seg ferdigheter med selv å lage musikk ved bruk av instrumenter og å eksperimentere med lyd, rytme etc. De eldste barna får instrumentopplæring i fiolin og pockettrompet.

Generasjonssang

Vi har et nært samarbeid med Nordre Ål Bo- og servicesenter. Barna er der på generasjonssang en gang i måneden og deltar også på andre aktiviteter og ved høytider. Vi får også besøk av de gamle i lavvoskogen, der vi gjerne har en spontan sangstund sammen. Møtet mellom gammel og ung er verdifult for begge parter og gir gjensidig glede. Våren 2022 er det satt opp en splitter ny lavvo som vi eier sammen med Bo- og servicesenteret. Dette legger enda bedre til rette for møter mellom gammel og ung, og friluftsliv til alle årstider. Vi gleder oss til å skape gode minner sammen!