Barnehagen ligger ca. 5 km opp fra sentrum (retning Sjusjøen), nær friluftsområder og Røyslitjern.

Vi er en allsidig fireavdelings barnehage. Vi er opptatt av å ivareta barnas initiativ og interesser, og har en stabil, erfaren og fleksibel personalgruppe.

Hvert år velger vi noen tema som vi fordyper oss i, og bruker mange ulike arbeidsmåter for å jobbe med dette. Vi legger vekt på et godt foreldresamarbeid og setter stor pris på foreldrenes medvirkning.

Pr. i dag har vi 64 plasser for barn mellom 0-6 år. Røyskatten og Skogmusa er småbarnsavdelinger med 11 plasser for barn 0-3 år. Her er det ansatt 1 førskolelærer og 2 assistenter på hver avdeling. Den ene avdelingen vår for barn 3-6 år (Marihøna) har 21 plasser og 2 førskolelærere og 2 assistenter. Den andre avdelingen vår for 3-6-åringer (Revehiet)  har 18 plasser og 1 førskolelærer og 2 assistenter.

Barnehagen har egen kokk, og barna får to måltider hver dag. Vi serverer varm mat to ganger i uka, onsdag og fredag. Menyen ligger ute på It`s learning + at vi henger den opp på oppslagstavlene i gangen. Barna får også frukt hver dag, Martin lager fine og innbydende fruktfat til alle avdelingene, eller så lager han en kopp med frukt til hvert barn. Vi har egen bålplass, og et stort og variert uteområde som vi benytter daglig, og skogen og nærmiljøet er også flittig besøkt. Vi er også på byturer, og vi besøker kunstutstillinger og Maihaugen.

Satsningsområder:
Barnehagen har flere satsningsområder. Dette barnehageåret skal vi ha spesielt fokus på LEK , OMSORG og BARNS TRIVSEL. Vi er også opptatt av naturen,nærområdet rundt barnehagen og barn og bevegelse. Vi kommer også til å legge vekt på Foreldresamarbeid og Voksenrollen.