plask

Utelivet i barnehagen

Glimt fra utelivet

sølekjøkken

sjørøverskuta i Holmejordet

bål i Holmejordet

vinterlek

på ski

Kråkestup

Bevegelsesgrupper

BEVEGELSESAKTIVITETER I HOLMEJORDET BARNEHAGE

Lillehammer kommune har en egen plan for fysisk aktivitet og kosthold.
Her presenterer vi eksempler på aktiviteter som vi i Holmejordet barnehage organiserer med dette fokuset.
Vi har valgt å arbeide i ulike grupper på tvers av avdelingene i disse oppleggene.
Disse aktivitetene foregår i den store felles salen vår.

LIV OG RØRE
(Gruppe for 2- åringene på tvers, og gruppe for 3-åringene på tvers fast gjennom året)
Et opplegg der barna får små motoriske utfordringer i form av bl.a. hinderløyper og sangleker.

     

KREATIV DANS
(
Gruppe for 4-åringene på tvers)
Dette er et opplegg hvor vi bruker en del bevegelse til musikk. Vi tematiserer bevegelser etter prinsipper om rom , tid, kraft og flyt.

Kreativ dans ligge på kreativ dans2

SKILEIK
(Grupper for Skolestarterne på vinteren)
Alle barna i barnehagen kan ha med ski som kan brukes ute i barnehagen i variert terreng.
Skolestarterne har mer organisert skileik en gang i uka på vinteren, og vi bruker løype og bakke på Rangårdsbana.

MINI-RØRIS
Alle avdelinger har jevnlige
Mini-rørisøkter. Ofte har vi spontane blandagrupper også, som tar en økt i salen,eller ute.
Dette er et opplegg der musikk inspirerer til bevegelse, enkelt og variert.

 

 

menybilde

Måltider

Hos oss får barna varm lunsj to ganger i uka. Resten av uka er det brødmat, hvor det varierer mellom påsmurt og å smøre selv. I tillegg til lunsj serveres det ettermiddagsmat og frukt /grønt.
Vi følger nasjonale retningslinjer for kosthold i barnehagene, og er opptatt av et sunt og variert kosthold.
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen/seksjon?Tittel=anbefalinger-for-mat-og-20014641#barnehagen-bør-servere-grønnsaker-og-frukt-eller-bær-hver-dagsterk-anbefaling
 Det blir laget meny for en mnd om gangen. Til drikke serveres økologisk ekstra lettmelk eller vann.
De som ønsker  å spise frokost i barnehagen, tar med mat selv og får drikke i barnehagen 
spise selv

 kyllingfilet    

 
 laks med tilbehør 

 

skolestartere

Skolestartere

Det siste året før skolestart har skolestarterne egne samlinger en gang i uka hvor de har en del egne opplegg de tilbys, som de eldste i barnehagen. Lillehammer kommune har utarbeidet retningslinjer for Trygg skolestart som vi følger, og en del av dette gjør vi i samarbeid med de respektive skoler det siste året. Det er også utarbeidet en plan for innholdet som heter "Innhold i femårsgruppene". Hos oss er innholdet i disse samlingene bl. a. språklig bevisstgjøring ved bruk av rim og regler, lek med bokstaver, lyder og høytlesing. Geometriske figurer og tall blir de også kjent med.

Plan for overgang og sammenheng mellom barnehage og skole
Aktiviteter ellers det siste året er:
Generasjonssang, skileik, førstehjelp, Ikt( bli kjent med kreative muligheter), stolpejakt og svømmeforberedende kurs.

Overgangslærer.
Enkelte barnehageår er det ansatt en ekstra barnehagelærer i barnehagen fra desember og ut barnehageåret, og denne barnehagelæreren har da vært i skolen de første månedene. Dette er er et ledd i å styrke sammenhengen mellom arbeidet i barnehagen og arbeidet i skolen. I barnehageåret 2022-2023 er det en slik stilling hos oss.

Samarbeidsutvalget for Holmejordet barnehage



I lov om barnehager omhandles Foreldreråd og samarbeidsutvalg i § 4.

For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/ foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.

Medlemmer hos oss i år(2023-2024):

Leder:        Stine Tørhaug (foreldrerepr)
Medlem:    Ingrid Elisabet Aksnes (foreldrerepr)
Medlem:    Turid Hagen (ansattes repr)
Medlem:    Inger Line Sønsteli (ansattes repr.)

Vara:     Vilde Marie Christiansen Ystanes (foreldrerepr)
              Camilla S. Bergundhaugen(foreldrerepr)           

Styrer Anita Spiten møter som eiers representant