Ellers er Lillehammer kjent som vinterbyen, med fantastisk turterreng samt nærhet til mange vintersportsaktiviteter.

Lillehammer kommune har over 27.000 innbyggere, og kommunen har en utstrekning på 477 km2. Lillehammer-regionen har nær 40. 000 innbyggere (Lillehammer, Øyer, Gausdal).

Lillehammer fikk kjøpstadrettigheter i 1827. I 1964 ble den tidligere bykommunen Lillehammer og landkommunen Fåberg sammenslått til dagens kommunestørrelse.

Byen er vertskommune for Sykehuset Innlandet – Lillehammer, fylkesmannsembedet og fylkesadministrasjonen.

Lillehammer har gode kommunikasjonsforbindelser til jernbane, buss og flyplass.