Lillehammer fikk kjøpstadrettigheter i 1827. I 1964 ble den tidligere bykommunen Lillehammer og landkommunen Fåberg sammenslått til dagens kommunestørrelse.

Byen Lillehammer er en moderne by som samtidig har fått utmerkelser for sin arkitektur og bevaring av opprinnelig bebyggelse i Gågata. Nasjonalt og internasjonalt er Lillehammer mest kjent for å ha arrangert de 17. Olymipiske vinterleker i 1994.

Lillehammer er godt kjent som vinterbyen, med fantastisk turterreng og nærhet til mange vintersportsaktiviteter.

Byen er vertskommune for Sykehuset Innlandet - Lillehammer, Statsforvalteren i Innlandet og deler av fylkesadministrasjonen til Innlandet fylkeskommune.

Lillehammer har gode kommunikasjonsforbindelser til jernbane, buss og flyplass.