Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa består av ansatte fra det interkommunale samarbeidet innen psykisk helse og rusarbeid:  

Erik Granlien Ringebu kommune

Tora Tokse Nord-Fron kommune

Christel Stensrud Øyer kommune

Roar Moastuen Gausdal kommune 

Heidi Skipperstøen Sør-Fron kommune 

Vilde Storebråten Lillehammer kommune 

Marthe Løkken prosjektleder

Informasjonsmateriell til nedlastning

Her kan du laste ned forskjellig informasjonsmateriell for 2020:

Flyer 2020.pdf

Visittkort 2020.pdf

 

Veiledning og anbefalninger

Ønsker du våre anbefalninger etter gjennomførte dialogmøter eller annen informasjon?  Send en mail eller benytt deg av kontaktskjemaet vårt så får du den tilsendt.  

Anbefalningen Kompetansebanken gir er utarbeidet på grunnlag av innhentet erfaringskompetanse gjort via våre spørreundersøkelser, dialogmøter og veiledning.