Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa består av ansatte fra det interkommunale samarbeidet innen psykisk helse og rusarbeid:  

Rune Kallestad Gausdal kommune

Erik Granlien Ringebu kommune

Tora Tokse Nord-Fron kommune

Christel Stensrud Øyer kommune

Heidi Skipperstøen Sør-Fron kommune 

Vilde Storebråten Lillehammer kommune 

Victoria Floberg prosjektmedarbeider 

Marthe Løkken Koordinator for interkommunal kompetansebank

Hva skjer 2020

Her kommer en oversikt over arbeidsgruppemøter, veiledninger med mer som skal gjennomføres i 2020. 

Organisasjonskart og mandat

Oppdatert mandat blir tilgjengelig fra januar 2020. 

Mandat for arbeidsgruppen til Kompetansebanken.

Organisasjonskart 

 

Informasjonsmateriell til nedlastning

Nytt informasjonmateriell blir tilgjengelig i januar 2020. 

Her kan du laste ned forskjellig informasjonsmateriell for 2019:

Flyers 2-sidig 

Plakat

Visittkort

Veiledere og anbefalninger

Ønsker du våre anbefalninger etter gjennomførte dialogmøter eller annen informasjon?  Send en mail eller benytt deg av kontaktskjemaet vårt så får du den tilsendt.  

Vi vil i løpet av våret 2020 legge ut veildere på ulike tema innenfor brukermedvirkning til fri bruk. Disse blir utarbeidet på grunnlag av innhentet erfaringskompetanse gjort via våre spørreundersøkelser, dialogmøter og veiledning.