Bakgrunn for prosjektet og rapporter

Det interkommunale samarbeidet innen brukermedvirkning startet i 2017 og ble underlagt Rustjenesten i Lillehammer og varte 1 år. Bestillingen fra interkommunalt fagteam var den gang å se på hvilke verktøy den enkelte kommune har for brukermedvirkning tilknyttet hovedforløp 3. Målet for arbeidet var å anbefale et system for hvordan ulike verktøy innen brukermedvirkning kan implementeres og benyttes i kommunene i det interkommunale samarbeidet. 

Etter endt prosjektperiode ble det lagt frem forslag til interkommunalt fagteam om å gjøre Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring interkommunal, tilpasse og videreutvikle modellen til alle kommuner. Kompetansebanken for psykisk helse og ruserfaring (KB) vedtatt som modell som benyttes i det videre interkommunale utviklingsarbeidet av styret i helseregionen i Sør- Gudbrandsdalen. Det ble nedsatt en interkommunal arbeidsgruppe med 1 ansatt fra hver kommune i tillegg til prosjektleder i 100% stilling. 

Kompetansebanken har i prosjektperioden formet seg til å bli et godt verktøy for kommunene slik at de kan sikre brukermedvirkning i tjenesteutvikling og annet systemarbeid. For mer informasjon om prosjektet og prosjektrapporter kontakt oss her.

Ressurspersoner i kommunene

Erik Granlien Ringebu kommune

Tora Tokse Nord-Fron kommune

Christel Stensrud Øyer kommune

Tone Bulling Madsveen Gausdal kommune 

Heidi Skipperstøen Sør-Fron kommune

Marthe Løkken Lillehammer kommune