Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgsbolig

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Tilrettelagt bolig

Beskrivelse

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

En omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig tilpasset bevegelseshemmede . Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.
Omsorgsbolig tildeles ut fra søkers behov og det tildeles primært  leilighet i det senteret hvor det er ledig leilighet. Det er venteliste for å få tildelt bolig.
Det er krav om botid på 2 år i Lillehammer kommune for å få tildelt bolig og det søkes på felles søknadsskjema for helse -og omsorgstjenester. Søknadsskjema finner du under selvbetjening-skjema på forsiden til  kommunens nettside.

 

Målgruppe

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre.

Eldre, syke  og personer med funksjonsnedsettelser kan søke bolig når egen bolig er uegnet, og boligen ikke kan tilrettelegges.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Lover

Forvaltningsloven
Husleieloven

Forskrifter

Verdighetsgarantiforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknaden sendes til

Lillehammer kommune ved
Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Postboks 986
2626 Lillehammer
 

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon:61 10 77 00
Epost:postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-02-16 10:52
Gyldig fra2011-06-23
Gyldig til2021-12-31