Vi tilbyr blant annet:

  • Samtaler som er tilpasset ditt behov, med fokus på det som er viktig for deg
  • Vi møtes der det passer for deg det kan være hjemme, i våre lokaler eller ute
  • Hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • Individuell plan 
  • Ansvarsgruppe 
  • Støtte til bedring og mestring
  • Sosial trening på forskjellige arenaer
  • Hjelp til å gjøre hverdagslige oppgaver som handling, matlaging, og budsjett
  • Følge på møter med NAV, fastlege og andre instanser
  • Oppfølging før, under og etter innleggelse i institusjon