Vi tilbyr blant annet:

  • Samtaler som er tilpasset ditt behov, med fokus på det som er viktig for deg
  • Hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • Vi kan være koordinator for individuell plan 
  • Ansvarsgruppe 
  • Støtte til bedring og mestring
  • Sosial trening på forskjellige arenaer
  • Følge på møter med NAV, fastlege og andre instanser
  • Oppfølging før, under og etter innleggelse i institusjon