Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa består av ansatte fra det interkommunale samarbeidet innen psykisk helse og rusarbeid:  

Erik Granlien Ringebu kommune

Tora Tokse Nord-Fron kommune

Christel Stensrud Øyer kommune

Heidi Skipperstøen Sør-Fron kommune 

Vilde Storebråten Lillehammer kommune 

Victoria Floberg prosjektmedarbeider 

Marthe Løkken Koordinator

Informasjonsmateriell til nedlastning

Her kan du laste ned forskjellig informasjonsmateriell for 2020:

Flyer 2020.pdf

Visittkort 2020.pdf

 

Veiledere og anbefalninger

Ønsker du våre anbefalninger etter gjennomførte dialogmøter eller annen informasjon?  Send en mail eller benytt deg av kontaktskjemaet vårt så får du den tilsendt.  

Vi vil i løpet av høsten2020 legge ut veildere på ulike tema innenfor brukermedvirkning til fri bruk. Disse blir utarbeidet på grunnlag av innhentet erfaringskompetanse gjort via våre spørreundersøkelser, dialogmøter og veiledning.