Søknad sendes skriftlig til Tildelingskontoret. Søknadsskjema finner du her under "Helse- og omsorgstjenester".