Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pluss-tjenesten


Dette er et tilbud for barn og unge, anslagsvis i 14-20 års-alderen, med sammensatt og omfattende problematikk. Tjenestetilbudet skal på sikt innebære heldøgnstilbud, bolig, fritid og alternativt skoletilbud. 

Har du spørsmål knyttet til koronasituasjon og hvordan dette innvirker på våre brukere, ta kontakt med avdelingsleder. Du finner også informasjon på kommunens hjemmeside:

https://www.lillehammer.kommune.no/

Skjema