Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Praktisk bistand hushold (hjemmehjelp)

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Praktisk bistand hushold

Målgruppe


Praktisk bistand i hjemmet tildeles etter søknad og kartlegging av behov etter gitte kriterier og definert standard. Ved tildeling tas det hensyn til husstandens samlede ressurser for å ivareta nødvendige praktiske  gjøremål i hjemmet .
Tjenesten vektlegger verdien av egen mestring. 
Det forventes at tjenestemottaker bidrar så langt det er mulig med det man selv kan, eventuelt med tilrettelegging og veiledning.

 

 

 

 

 

Partnere

 

 

 

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om praktisk bistand hushold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Skjema

Søknadsskjema finner du under:
https://www.lillehammer.kommune.no/skjema-a-aa.410055.no.html (helse og omsorgstjenester)

Søknaden sendes til

Lillehammer kommune ved
Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester
Postboks 986
2626 Lillehammer


 

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon:61 10 77 00
Epost:postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-02-16 10:53
Gyldig fra2013-02-26
Gyldig til2021-12-31