Priser

PRISER pr.01.01.24
Som følge av budsjettvedtaket for 2024 er prisene justert opp fra 01.01.2024.

Prisene gjelder pr. semester/halvår.

 HvaPris  Merknad
Instrument og sangkr 2443,-                 
Korkr 1629,-Kor er gratis for sang og pianoelever
Billedkunstkr 1629- 
Teaterkr 1629,- 
Orkester/Jazzorkesterkr 1629,-Orkester/jazzorkester er gratis for instrumentalelever
Instrumentleiekr 654,- 

 

 

Søskenmoderasjon

​Søskenmoderasjon gis slik:


1. 30 % reduksjon i prisen for èn undervisningsplass for søsken nr. 2.
2. 75 % reduksjon i prisen for èn undervisningsplass for påfølgende søsken.
3. Moderasjonen gjelder for ett tilbud / èn undervisningsplass pr. elev.
4. Søskenrekkefølgen tar utgangspunkt i dyreste tilbud i kulturskolen.
5. Som søsken regnes søsken registrert på samme adresse i folkeregistret.
6. Søskenmoderasjon trår automatisk i kraft.

Friplass

Friplass: (vedtatt i Formannskapet 17.03.15 samt justert basert på tall fra SSB pr. 2021)
1. Friplass må søkes samtidig som søknad om opptak, og ved re-registrering til nytt skoleår. 
2. Det kan søkes om friplass for barn og unge under 18 år ved Lillehammer kulturskole ut fra følgende grenser for familiens samlete netto inntekt (sum inntekt minus sum skatt) avhengig av antall hjemmeboende barn under 18 år:
                       

Enslig forsørger med ett barn kr 327 100,-
Enslig forsørger med to barn kr 402 600,-
 Enslig forsørger med tre barn kr 478 000,-
Par med ett barn  kr 452 900,-
Par med to barn kr 528 400,-
Par med tre barn kr 603 800,-
Par med fire barn  kr 670 300,-


3. Siste års skatteoppgjør må vedlegges søknaden.
4. Det søkes om friplass for ett skoleår om gangen.
5. Det kan søkes om 1 friplass pr. elev.
6. Det søkes på eget søknadsskjema. Klikk her.