Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Prosjekter

Lilletorget

Arbeid i Storgata - Lilletorget - Gamlevegen

Utskifting av vann- og avløpsrør samt gateoppussing.

Lillehammer kommune skal skifte ut gamle vann- og avløpsrør og gjennomføre en opprustning av gatene i Storgata - Lilletorget - Gamlevegen, ut fra et ønske om å bedre helhetsløsningen rundt trafikksikkerhet for myke trafikanter og tilgjengelighet for alle. I tillegg er det et ønske om å gjøre gatene mer attraktive slik at det kan bidra til en positiv sentrumsutvikling.

null

Stengt kryss i sentrum

Fra 22. mai til 16. juni 2023

Kryssområdet Anders Sandvigs gate-Jernbanegata stenges for all biltrafikk i perioden 22. mai til 16. juni. Gående og syklende vil kunne passere. Dekket i krysset er nedslitt, og Lillehammer kommuner skal derfor heve området til tidligere nivå samt legge ny asfalt.

Rundkjøring1_Sigrid Undsets veg

Rundkjøring i Sigrid Undsets veg

Krysset Sigrid Undsets veg - Hammersengvegen bygges om til rundkjøring.  Tiltaket inngår som en del av opprustningen av Sigrid Undsets veg til en "ringveg" for avlastning av trafikk gjennom sentrum.  Rundkjøringen er dimensjonert på grunnlag av vegtype, hastighet og trafikkmengde og etableres i hovedsak innenfor eksisterende kryssløsning.  Sykkelvegen vil bli ført utenom rundkjøringen.

Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 7,5 mill. kr

Arbeidet vil bli gjennomført i perioden august – november og det må tidvis påregnes noe redusert framkommelighet.  Hammersengvegen mellom Smestadvegen og Sigrid Undsets veg vil være stengt for gjennomkjøring med bil i hele perioden.  For gående og syklende tilrettelegges det med skiltet og avgrenset trasé forbi arbeidsområdet.

For spørsmål og andre henvendelser, kontakt:
VEG OG TRAFIKK
v/ Roar Skotvoll

Roar.Skotvoll@lillehammer.kommune.no
Tel: +47 61 10 77 00 / Mob: +47 91 74 96 26

Oversiktsplan.pdf

Belegningsplan.pdf

Skiltplan.pdf