Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Høyttalerikon. Få artikkelen opplest.   Lytt til teksten

Psykisk helseteam

Psykisk helseteam har ulike tilbud til mennesker med psykiske problemer og/eller rusproblemer og pårørende. Vårt mål er å tilby gode tjenester som skal fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til mestring i eget liv. Arbeidet vi gjør bygger på aktiv brukermedvirkning, samhandling, tillit og respekt. Vi er opptatt av at alle har ressurser, ingen er bare syke og dette videreformidler vi våre tjenester.

Råd og veiledning

Trenger du noen å snakke med?  Har du spørsmål om psykisk helse og rus eller våre tilbud?

Vi tilbyr råd-og veiledningssamtaler som gjelder ulike problemstillinger knyttet til psykisk helse og eller rus. Du kan ta kontakt for deg selv eller om du er pårørende.

Alle hverdager fra klokken 08:00 - 20:00 på telefon: 917 13 338  

Du kan motta samtaler i en 14 dagers periode uten henvisning. Telefonen er betjent av helsepersonell, og tilbudet er gratis. Om du ønsker kan du være anonym

Formålet med råd-og veiledningstjenesten er å forebygge psykiske og/eller rusproblemer, og å motvirke videreutvikling av situasjonen, samt å fremme mestring av eget liv. Tjenesten kan bistå i å formidle behov for andre tjenester eller bistå med å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser innen psykisk helsearbeid og rusomsorg. Samarbeidspartnere kan også benytte seg av dette tilbudet.

Kurs i depresjonsmestring KID

Hva er KiD kurs?

Kurs i mestring av depresjon (KiD) er et kognitivt basert kurs for voksne med nedstemthet og/eller depresjonssymptomer, der dette går ut over livskvalitet og funksjonsevne.

Hva går kurset ut på?

Kurset bygger på kognitiv og sosial læringsteori og målet er å bidra til økt mestring av depresjon samt redusere risikoen for tilbakefall. Kurset er basert på undervisning og hjemmeoppgaver. Du som deltaker får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre de tanke- og handlingsmønster som opprettholder og forsterker din depresjon.

Målet med kurset

Målet er å forkorte varigheten av depresjonen, redusere intensiteten av symptomene og gjenvinne tapte funksjoner. Du skal lære å forebygge depresjon ved å bli klar over egne signaler og kjennetegn, og selv kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønster.

Praktiske opplysninger

Kurset er strukturert og lagt opp etter faste rammer. Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Det er 8 til 12 deltakere på hvert kurs. Kurset går over 10 dager à 2,5 time med innlagte pauser. Kursboka, Å mestre depresjon, blir brukt aktivt på hele kurset, den blir delt ut første dagen. Kurset koster kr 500,- . For påmelding til kurset, ta kontakt med kursleder.

Kurset holdes på Lillehammer og tilbys til innbyggere både i Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu. Last ned vår KiD brosjyre.

Ønsker du mer informasjon kan du ringe vår råd- og veiledningstelefon mellom kl: 0800-20:00 

Tlf: 917 13 338

Kursledere:

Grete Engen           Tlf. 97 77 82 22

Mari-Anne Botheim Tlf. 95 93 72 64

Bodil Bjørklund        Tlf 94 79 52 50

Anne Skyberg Røseng  Tlf 90 05 84 73

Kurs i belastning KIB

Hva er KiB kurs?

Kurs i mestring av belastning  (KiB) er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv.

Hva går kurset ut på?

Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastninger i livet, mestring og stress. Det jobbes med å karlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder. Øvelser er en viktig del av kurset.

Målet med kurset

Målet er å lære metder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids og privatlibb. Med mestring menes det å finne gode strategier for å håndtere belastninger.

Praktiske opplysninger

Kurset er strukturert og lagt opp etter faste rammer. Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Det er 8 til 14 deltakere på hvert kurs. Kurset går over 10 dager à 2,5 time med innlagte pauser. Kursboka, "Å mestre belastning", blir brukt aktivt på hele kurset, den blir delt ut første kursdag. Kurset koster kr 500,- .

Ønsker du mer informasjon kan du ringe vår råd- og veiledningstelefon mellom kl: 0800-20:00

Tlf: 917 13 338

Ansvarlig for kurset:

Bodil Bjørklund (Øyer)   Tlf: 947 95 250

Anne Skyberg Røseng (Lillehammer)  Tlf: 900 58 473

Angstmestringkurs

Hva er angstmestringskurs?

Dette er et kurs for mennesker med ulike typer av angst. Kurset inneholder veiledning og eksponering i trygge rammer.

Hva går kurset ut på?

Kurset inneholder veiledning i måter å forstå og håndtere angst på gjennom å finne mestringsstrategier og oppnå mestring av egen angst. I tillegg til å redusere risikoen for tilbakefall.

Målet med kurset:
Styrke troen på egen mestring og betydning.
Forebygge isolasjon og nedstemthet/depresjon.
Kjennskap til ulike metoder og teknikker for mestring av angst.

Praktiske opplysninger:

Kurset er strukturert og lagt opp etter faste rammer. Før kursstart blir du innkalt til en forsamtale for å finne ut om dette er et kurs som vil være tilnytte for deg. Det vil bli avholdt kurs en gang pr halvår. Det er opptil 8 deltakere pr.kurs. Kurset består av 4 teoribolker av 2,5 time med innlagte pauser. I tillegg til 2 samlinger a 4 timer med fokus på eksponering.Kurset er gratis.

Ønsker du mer informasjon kan du ringe vår råd- og veiledningstelefon mellom kl: 0800-20:00 

Tlf: 917 13 338

Ansvarlig for kurset:
Lillian Gryttingslien Tlf: 905 21 781 
Grete Engen Tlf:  977 78 222   

 

Søvnkurs

Hva er søvnkurs?

Bakgrunn for å starte søvnkurs, er at mange har søvnproblemer i ulik grad. Målet med kursrekken er å bidra til bedre søvnkvalitet, og øke bevisstheten om ulike faktorer som påvirker søvnkvalitet.
I dette kurset vil du lære om hva som forårsaker og opprettholder søvnproblemer, samt hva du kan gjøre for å bedre søvnen.

Hva går kurset ut på?

I søvnkurset vil du lære om hva som forårsaker og opprettholder søvnproblemer. Du vil også få kunnskap om hva du kan gjøre for å bedre søvnen. Du vil lære om anerkjente metoder og teknikker for å bedre søvnen. Hjemmeoppgaver og utprøving av metoder/teknikker er en viktig del av kurset.

Målet med kurset:

Målet er å få bedret søvn, og kunnskap om benyttelsen av ulike metoder.

Praktiske opplysninger:

Kurset er strukturert og lagt opp etter faste rammer. Det er 8 - 14 deltakere på hvert kurs, og kurset holdes på Horsters Minde. Det ligger i krysset Mathiesensgt./Kirkegt. Kurset vil gå over 5 kvelder, 1 gang i uken klokken 13:30 - 15:30. Boka "Min søvndagbok" blir utdelt første kursdag, og skal brukes aktivt gjennom kurset. Det er 1 oppfølgingsmøte ca 1 måned etter avsluttet kurs. Kurset er gratis.                                                                                                        

Kurset er interkommunalt og vi tar i mot påmeldinger fra Øyer, Gausdal, Ringebu og Lillehammer. For påmelding og mer informasjon kan du ringe vår råd- og veiledningstelefon mellom kl: 0800-20:00  

Ansvarlig for kurset:

Anne Skyberg Røseng  Tlf: 900 58 473

Nettverksmøte

Hva er et nettverksmøte?

Nettverksmøte er et tilbud til deg som ønsker å samarbeide med andre om en situasjon du opplever som vanskelig. I nettverksmøte fokuseres det på å bygge opp dine ressurser og styrke din livssituasjon. Vi smarbeider emd brukerorgnisasjoner, DPS og andre instanser.

Hvem kan delta?

Du velger selv hvem som skal delta på møter, det kan både være pårørende, fagperson eller kollegaer. Det kan ofte være lettere å finne veien videre når flere tenker høyt sammen. I nettverksmøter kan alle deltakerne gi uttrykk for tanker, følelser og meninger. Erfaring har vist at nettverket kan yte mye hjelp og støtte. Deltakerne kjenner deg på ulike måter og kan derfor ha ideer til hvordan de kan hjelpe deg, slik at de sammen med deg kan hjelpe det til en bedre hverdag.

Hva kan jeg snakke om?

Du kan ta opp de tingene som er viktige for deg. Det er du som bestemmer hva di vil snakke om. Temaer som kan være aktuelle: psykisk helse, relasjoner, økonomi, rus og lignende. De andre i nettverket ditt kan også ha ting de ønsker å ta opp.

Hva er målet med nettverksmøte?                                

Et nettverksmøte fokuserer på dine ressurser og muligheter. Målet er å komme i gang med en god prosess, som kan bidra til økt forståelse for hverandre. Styrke samhørigheten og bygge gode relasjoner.

Hvordan komme i gang med og gjennomføre et nettverksmøte?   

Du og en fagperson vil samarbeide om møtet og innholdet. Du  inviterer personene du ønsker skal delta, og bestemmer hvor møtet skal være. Vi anbefaler ofte å ha det hjemme hos deg. Det er fagpersoner som leder møtet, de har ikke den tradisjonelle ”ekspertrollen”. De samarbeider likeverdig med nettverksmøtedeltagere og har ansvar for å skape rom for dialog og refleksjon. Denne møteformen tar sikte på å gi alle deltagere mulighet til å tenke høyt sammen og hjelpe hverandre til å skape en utvidet forståelse av situasjonen.

Hvor ofte og lenge skal nettverksmøtene være?

Noen ganger er det nok med ett møte. Andre ganger trenger man flere. Et møte kan vare fra 1 til 3 timer. Erfaringen viser at ca 2 timer er passe langt for de fleste.

Ønsker du mer informasjon kan du ringe vår råd- og veiledningstelefon mellom kl: 0800-20:00 

Tlf: 917 13 338

Ansvarlige:                               

Unni M. Herø                                                                    Tlf:   610 50 743 

Randi Ødegårdstuen                                                         Tlf:   610 50 748 

Randi Cicilie Kjeverud                                                        Tlf:  610 50 747

Last ned vår brosjyre her

Individuell oppfølging

Individuelle samtaler tilbys ved vårt kontor på Horsters Minde eller ved Villa Utsikten. De som gir individuelle samtaler er ansatt i psykisk helseteam og har taushetsplikt. 

Innholdet i samtalene og målet kan være:

  •  Veiledning og råd i en vanskelig livssituasjon
  •  Bistand til å utarbeide individuell plan
  •  Opplæring, motivasjon, trening i sosial mestring
  •  Brukermedvirkning, du er aktiv deltaker i utformingen av tjenestene. 
  •  Bedre tilgjenglighet og individuell tilpasning
  •  God samhandling med utgangspunkt i dine behov.                                                                                                                                                       

Tjenesten kan du motta i vår arbeidstid hverdager mellom klokken 08:30 – 19:30. 

Ønsker du mer informasjon kan du ringe vår råd- og veiledningstelefon mellom kl: 08:00-20:00 

                                    Tlf: 917 13 338

Publisert 30.11.2017 av | Oppdatert 04.12.2017
Tips en venn Skriv ut
rådv

Kontaktinformasjon

Leder: Gunn Kristin Leine  Telefon: 908 75 032
Adresse: Kirkegata 26
Telefon: 917 13 338
E-post: psykiskhelse@lillehammer.kommune.no

Skjema