Kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer har felles landbrukskontor som er lokalisert til kommunehuset i Gausdal.

Landbrukskontoret skal være brukernes kommunale kompetansesenter innen landbruk, og samarbeider godt med landbrukets øvrige aktører innen rådgivning, veiledning og næringspolitikk.

Kontoret har en vid portefølje som strekker seg fra lovpålagte forvaltningsoppgaver til kreativ næringsutvikling i nært samarbeid med næringen selv.

Kontoret forvalter en rekke lover og forskrifter som har til formål å ta vare på ressursene på en bærekraftig måte. Blant annet fordeles over 130 mill kr til regionens landbruk gjennom ulike tilskuddsordninger.

Landbrukskontoret skal bidra til økt verdiskaping i landbruket både ved å stimulere til å opprettholde og effektivisere eksisterende produksjon og utvikle nye tjenester og produkter. For å klare dette er vi avhengig av en god dialog med våre brukere med tanke på tilbakemeldinger, innspill og forslag til tiltak.

Oversikt over tjenestetilbydere

 

Kristian Bleken

474 52 262                                

kbleken@gmail.com Pløying, grasslått, liftutleie, stillasutleie
Tore Hamre 482 01 442      torhamre@bbnett.no
web: Taarstad.no
Taksering av landbrukseiendommer, verdsetting av delavståelser/inngrep
Ole Einar Steffensen 971 21 322 fsteffen@bbnett.no Frakting med arbeidshester. Tar imot de fleste oppdrag, også på uframkommelige steder.
Jan Olav Johnsgård 416 22 310 jajohnsg@online.no Tømmerhogst/kjøring, graving, rundballepressing/pakking med kombi presse.
Østen Tande 412 39 355            oe.tande@online.no Utarbeidelse av gjødslingsplaner for landbruket, jordprøvetaking.
Ola Fyksen
900 52 815
olafykse@bbnett.no
Jordprøvetaking, innsending av jordprøver, gjødslingsplanlegging
Nordby leiekjøring

977 55 656

958 07 709

post@nordbyans.no Beitepussing tilpassa bratt terreng

 

 

Ansatte på landbrukskontoret