Utvikling og nyskaping i landbruket er ett av regionrådets satsingsområder. Dette arbeidet har over tid vært administrert gjennom regionens felles landbrukskontor under paraplyen "GLØd". Erfaringene fra GLØd-arbeidet så langt har vært gode, men man ser behovet for å konsetrere arbeidet om et mindre antall prosjekter for å sikre god framdrift og større tyngre innsats.

Med bakgrunn i en dialog med næringa, har Landburkskontoret, i den kommende treårsperioden, valgt å fokusere på to utviklingsprosjekter. Disse er kalt "Kultur for lokal mattradisjon" og Vekst og kunnskapsutvikling i landbruket". Landbrukskontoret har søkt regionrådet om økonomisk støtte til dette arbeidet. Regionrådet vedtok i sitt møte 30. november å imøtekomme søknaden og vil dermed støtte arbeidet med "Kultur for lokal mattradisjon" med kr. 115 000 i 2013 og 2014, samt kr. 45 000 i 2015. "Vekst og kunnskapsutvikling i landbruekt" vil motta en årlig støtte på kr. 200 000 i samme periode.