Sommerlast på kommunale veger innføres f.o.m. 06.05.2024

Opplysninger om veiens tillatte bruksklasse sommer og vinter, tillatt totalvekt og vogntoglengde, samt veggrupper for spesialtransport, finner du her: 

Link til veglister for fylkes- og kommunale veger.