Aksellastrestriksjoner på kommunale veger ble opphevet 26.5.2020 kl 07:00.

 

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7, blir det fra 14.april 2020 innført restriksjoner på kommunale veger i Lillehammer i henhold til vegliste for teleløsning. Restriksjonene gjelder inntil disse oppheves ved ny annonse. Dispensasjoner for utover det som er fastsatt i nevnte forskrift vil ikke bli gitt ved delbar last, jfr. vegliste for Lillehammer kommune.

Nærmere informasjon om restriksjonene kan fås ved å kontakte Lillehammer kommune.

Vegliste, Lillehmmer kommune