Røyslimoen skole er en barneskole som ligger i østre bydel, 4 km. opp fra sentrum. Skolen ligger i et boligområde som omfatter Vårsetergrenda, Høstmælingen, Roterud og Røyslimoen. Skolen har i underkant av 300 elever fordelt på 1.-7. trinn. Skolen har et stort, flott uteområde med fotballbaner med kunstgress, lekeplasser, skiløyper og skileikanlegg. Skolen har et godt samarbeid med Roterud idrettslag om disse arealene. Skolen ligger inntil store, flotte naturområder. Naturområdene benyttes flittig i løpet av skoleåret. 

Om skolen

Skolens visjon: LEKE, LÆRE, LE -sammen gjør vi det

Skolen er bygd i 1986, åpnet i oktober samme år. Den er senere utbygd flere ganger og framstår i dag med en stor bygningsmasse som omfatter 21 klasserom, grupperom, bibliotek, mediatek, datarom, gymsal, spesialrom (kjøkken, sløydsal, tekstilrom, musikkrom), egen avdeling for skolefritidsordningen og kantine. Skolen har et stort, flott uteområde med fotballbaner med kunstgress, lekeplasser, skiløyper og skileikanlegg. Skolen har et godt samarbeid med Roterud idrettslag om disse arealene. Skolen ligger inntil store, flotte naturområder. Naturområdene benyttes flittig i løpet av skoleåret. Til stor glede for store og små. 

De eldste elevene er på omgang lekesjefer der de organiserer friminuttaktiviteter for de yngste elevene. For å skape aktive friminutt har skolen aktivitetskiosk der elevene kan låne fra et rikt utvalg leker. Kiosken er betjent av de eldste elevene i friminuttene. 

Det pedagogiske personalet, som omfatter lærere, spesialpedagoger, førskolelærere og assistenter, jobber i team på alle trinn. Teammodellen er utviklet gjennom flere år. Alle trinn har felles årsplaner, uke – og arbeidsplaner. Teamet skal i utgangspunktet dekke fag/tema/aktivitet på det enkelte trinn. Vi understreker likevel at vi alle har felles ansvar for elevenes læring og trivsel.

Røyslimoen skole har et godt utdannet, stabilt personale. I administrasjonen er det rektor, undervisningsinspektør, kontorfullmektig og SFO-leder.
Skolen har et aktivt og støttende FAU som deltar konstruktivt i skolens utviklingsarbeid. Skolens elevråd er også en aktiv gjeng med stort fokus på aktiviteter som fremmer elevenes skolemiljø. 

 

Kontakt oss

Administrasjonens åpningstid:
Mandag-torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-14.00

Tlf: 61 26 74 10

E-post: roypost@lillehammer.kommune.no

Følg oss gjerne på Facebook

 

Undervisningstid:
Mandag: 1.-4.trinn kl.08.30-13.45 / 5.-7.trinn kl.08.30-14.30

Tirsdag:  1.-3.trinn kl.08.30-13.15 / 4.-7.trinn kl.08.30-14.00

Onsdag: 1.-7.trinn kl.08.30-13.45

Torsdag  1.-7.trinn kl.08.30-13.45

Fredag:  1.-7.trinn kl.08.30-13.15

Åpningstid SFO skoleåret 2019-2020:
Mandag-fredag: 07.00-16.30 (med unntak av skolens undervisningstid)

Tlf. SFO:  61 10 78 27 

 

Alle ansatte

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktlærere

 

Klasse 1                Arild Løndal

Klasse 1                 Siri Stensgård

Klasse 2A              Arnold Andersson
Klasse 2B              Elin Peistorpet               

Klasse 3A              Grete Saltkjelsvik Sveen
Klasse 3B              Bente Stensrud

Klasse 4A              Astri Stakston
Klasse 4B              Eirik Haugsbø Gulli

Klasse 5A               Eirik Herland Berge
Klasse 5B               Linn Merete Øverland

Klasse 6A               Per Kristian Haugen Austlid
Klasse 6B               Einar Opsahl

Klasse 7A               Lena Kristin Engravslia
Klasse 7B               Urda Rolstad Jahren               
Klasse 7C               Kjersti Rudland          

 

      


  

Foreldrekontakter og FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Røyslimoen skole har følgende formål:

FAU skoleåret 2019-2020:

Sigrunn Bjørnbekk, Åshild Stangeland, Åsmund Arvidson Ryen, Morten KappeslåenRagnhild Stensrud, Camilla Elisabeth Martinsen, 

 

Leder: Camilla E. Martinsen

Nestleder: 

Sekretær : Åshild Stangeland

Kasserer : Jo Narve Træthaug 

SU (Samarbeidsutvalget): Åsmund Ryen

Repr. KFU (Kommunalt foreldreutvalg): Åsmund Ryen

Aktivitetsansvarlig: Ragnhild Stensrud og Hanne V Bye

Trafikkansvarlig: Morten Kappelslåen

 

Foreldrekontakter 2019/2020:

1A  Silje Dahl Reberg   Vara: Mari Paulsen
1B  Camilla Elisabeth Martinsen Vara: Even Krogsveen
2A  Ragnhild Stensrud Vara: Mari Paulsen
2B  Sigrunn Bjørnbekk Vara: Tom Erik Nielsen
3A  Arild Lindsø Vara: Lars Standal
3B  Hanne V. Bye Vara: Kine M. Pedersen
4A  Morten Kappeslåen Vara: Andreas Haugen Austlid
4B Tina Ditlevsen Olsen Vara: Leila Øvreseth
5A Åsmund Arvidson Ryen
Vara: Mette Skolby
5B Lars Andre Standal Vara: Karianne Stordal
6A Line Rosenborg Vara: Marianne Træthaug
6B Eva Tveit Vara: Jan Erik Hamre
6C Janina Wolowiec Vara: Emina K. Druzic
7A  Åshild Stangeland Vara: Marthe Brendstuen
7B  Sigrunn Ulseth Vara: Inger Johanne Hammerdal

 

 

            
              

                  

                       
                        
     

                  

                            
                       

Helsesykepleier

Helsesykepleier ved Røyslimoen skole

Helsesykepleier er Brita Ødegaard. Telefon 92 80 60 41.  Hun har kontortid på skolen alle dager fra kl. 09.00 - 15.00 unntatt på tirsdager. 

 Eventuelt kontakte helsesykepleier på Lillehammer Helsestasjon
Telefon 61 22 17 70
 
E.mail: brita.odegaard@lillehammer.kommune.no

 

Skoleruta

 

Skoleruta 2020/2021

 Måned

 Merknader

  Elevdager

 August

 Første skoledag mandag 17. august

 SFO gir heldagstilbud 3. august -11. august.

 SFO er stengt i forbindelse med planleggingsdager 12.- 14.august.

11

 September

 

22

 Oktober

 Høstferie uke 41.

 SFO har heldagstilbud i høstferien.

17

 November

 Fri fredag 27. november. SFO har heldagstilbud.

20

 Desember

 Siste skoledag før jul tirsdag 22. desember.

16

 Januar

 SFO har heldagstilbud mandag 4. januar.

 Første skoledag etter jul tirsdag 5. januar. 

 Fridag fredag 29. januar. SFO har heldagstilbud.

18

 

 Siste dag i 1. termin: 15. januar.

 

 

 Februar

 

20

 Mars

 Vinterferie uke 9.  SFO har heldagstilbud i vinterferien. 

 Påskeferie f.o.m. 29.mars.

15

 April

 Påskeferie t.o.m. 5. april.

 Første skoledag etter påske tirsdag 6. april.

19

 Mai

 

18

 Juni

 Siste skoledag fredag 18. juni.

 SFO har heldagstilbud 21. juni – 2. juli.

14

 

 Sum skoleåret

190

 

 

Skoleruta er felles for grunnskoler og videregående skoler i kommunene i Innlandet.  SFO-tilbudet gjelder for Lillehammer kommune.   


Trude Halvorsen

Rektor

 

Reglement

RØYSLIMOEN SKOLE

 

TRIVSELSREGLER  FOR ELEVER OG ANSATTE

 

Vi ønsker at Røyslimoen skole skal være en arbeidsplass hvor både elever og ansatte trives. Vi ønsker at skolen skal skape trygge rammer og gi gode muligheter for læring og et godt arbeidsmiljø. Hvis alle skal trives og ha det bra, må hver enkelt ta ansvar.

 • Det er viktig at både barn og voksne respekterer hverandre og tar hverandre på alvor.
 • Vi møter hverandre på en positiv og inkluderende måte.
 • Alle tar vare på skolen vår og skoleområdet slik at det blir trivelig å være her.
 • Unngå farlig lek eller aktiviteter som kan skade deg selv eller andre.

                

ØVRIGE REGLER FOR ELEVENE

 • Elevrådet, med godkjenning av rektor, har ansvaret for hvordan fotballbanen og skoleområdet for øvrig skal brukes og fordeles.
 • Den inngjerdede lekeplassen er forbeholdt 1.og 2.klasse.
 • Hvis jeg skal utenfor skolens område i skoletida, må jeg ha tillatelse.
 •  Det er foreldrene mine som avgjør om jeg kan sykle til skolen eller bruke sparkesykkel. Husk hjelm!
 • Av sikkerhetsmessige hensyn er det ikke lov å bruke skateboard på skoleveien.
 • Ved fravær gir foresatte beskjed til skolen samme morgen.
 • Ved ønske om velferdspermisjon skal skriftlig søknad innleveres på forhånd. Klassestyrer kan gi fri inntil tre dager, rektor inntil 2 uker. Utover dette skrives eleven midlertidig ut.

 

Regler for mobilbruk i skoletiden ved Røyslimoen skole

 

Mobilen/mobilklokken kan kun brukes før og etter skoletid, utenfor skolens område.

I løpet av skoledagen skal mobilen/mobilklokken være avslått og ligge i sekken.

Hvis reglene ikke følges, leveres mobilen/mobilklokken inn til rektor, og du kan hente den ved skoledagens slutt.

Visma Flyt Skole

Vi ønsker en god kommunikasjon mellom skolen og hjemmet og i den forbindelse så har Lillehammer kommune har anskaffet et nytt skoleadministrativt system; Visma Flyt Skole (forkortet VFS). Som foresatt med barn i Lillehammerskolen har du tilgang til dette systemet, både via en foresattportal og via en app.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med foresattportalen og laster ned appen. Foresattportalen finner du på internettadressen skole.visma.com/lillehammer

 

Hva betyr dette for meg?

VFS er et fullverdig skoleadministrativt system og her du vil finne all skole- eller SFO-relatert informasjon om dine barn i Lillehammerskolen. Dette inkluderer blant annet

 • administrering av kontaktinformasjon til deg og ditt barn
 • digital kommunikasjon med skolen, herunder sende og motta meldinger (som samles i en digital meldingsdagbok), administrering av digitale samtykker (publisering av bilder, utdeling av jodtablett, skyss i privat bil med flere) samt søknader om permisjon eller skolefri
 • administrering av eventuelle SFO-plass
 • finne alt registrert fravær

Hva med MobilSkole?

VFS erstatter MobilSkole og all digital kommunikasjon vil nå foregå i VFS.

 

Det er veldig viktig at alle foresatte logger seg på foresatteportalen og laster ned appen så vi sikrer best mulig kommunikasjon.

 

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål vedrørende VFS.

Ukeslutt

Høst 2020 blir ukeslutt foreløpig utsatt pga. Covid 19.  

 

(Vel møtt til ukeslutt! Omtrent annenhver fredag klokka 13.00 er det ukeslutt i gymsalen for hele skolen. Trinnene har ansvar for underholdningen etter tur og viser litt av det de holder på med på skolen. Alle må være inne i gymsalen og på plass før klokka 13.00. Foresatte og andre gjester står bakerst ved ribbeveggen. Det blir spilt musikk ved innmarsj og utmarsj, og den skal minne barn og voksne om å være stille og rolige. Etter ukeslutt avslutter elevene dagen i klasserommene klokka 13.15.)

Logo U.dir nullmobbing