Åpningstider og kontaktinformasjon

Du kan ringe oss på telefon 902 51 514 hverdager mellom 08:00 og 21:30 og i helg klokken 08:00 - 15:30. Gamleveien 101 har egne åpningstider.  Ved akutt sykdom skal du kontakte fastlegen din, etter klokken 16.00 kontakter du legevakt på telefon: 116 117. I kritiske eller livstruende situasjoner skal du ringe øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113.

Gamleveien 101

Gamlevegen 101 er ett værested for deg som har rusutfordringer, hvor ønsket er å kunne bidra til å forebygge ensomhet. Du kan komme uten avtale i våre åpningstider.

Her tilbyr vi:

 • Det er alltid helsepersonell fra rustjenesten tilstede som kan tilby samtaler, råd og veiledning.
 • Vi kan hjelpe deg å ta kontakt med andre helsetjenester
 • Det serveres vaffel på fredager kl. 13.00 og middag på lørdager kl. 13.00
 • Sosialt samvær med andre som kan være i lignende situasjon som din
 • Tilgang til data, printer og telefon

Vi er opptatt av hvordan du opplever tilbudende våre, og hva du skulle ønske mer eller mindre av. Derfor oppfordrer vi deg til å delta på husmøte den første fredagen i måneden hvor vi ønsker dine tilbakemeldinger. 

Åpningstider: 

Mandag - onsdag klokken: 10.00-15.00

Torsdag klokken: 10.00-13.30

Fredag klokken: 10.00-15.00

Lørdag -søndag klokken: 09.00-15.00

Velkommen! 

 

Individuell oppfølging

Om du har redusert livskvalitet på grunn av rusproblematikk eller om du har samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) kan du motta tilbud og tjenester fra oss som tilpasses ditt behov. Vi tilbyr blant annet:
 
 • Samtaler som er tilpasset ditt individuelle behov, med fokus på det som er viktig for deg.
 • Vi møtes der det passer for deg det kan være hjemme, i våre lokaler eller i skog og mark
 • Hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
 • Individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
 • Støtte til bedring og mestring
 • Sosial trening på forskjellige arenaer
 • Hjelp til å gjøre hverdagslige oppgaver som handling, matlaging, budsjett, hushold m.m.
 • Følge på møter med nav, fastlege og andre (ansvarsgruppe)
 • Oppfølging før, under og etter behandling

Du kan lese mer om metodene vi jobber etter her. 

Feltpleie

Vi har feltpleie i Gamlevegen 101 hver onsdag fra kl. 10.00-15.00.

Målgruppe:

Rusmiddelavhengige over 18 år med behov for helsehjelp. 

Målsetting:

Ivareta brukernes psykiske og fysiske helse, motivere til endring på en respektfull måte. Utøve smitteforebyggende tiltak.

Fokusområde:

Helsehjelp ved helsepersonell uten timebestilling:

 •  Hjelp til enkle medisinske problemstillinger, råd og veiledning
 •  Sårstell
 • Samtale

Smittevern:

 • Smitteforebyggende informasjon
 • Utdeling av rent brukerutstyr
 • Mottak av brukt brukerutstyr
 • Injeksjonsteknikk og hygiene

 Forøvrig:

 • Motivere til å kontakte det ordinære helse- og hjelpeapparatet
 • Kostveiledning

Oppfølging av personer under LAR

Innebandy

Velkommen til innebandy!

Hver onsdag klokken 16.00 spiller vi innebandy på rehabliteringssenteret, Storgata 9. 

Praktiske opplysninger

 • Innebandyen blir ledet av ansatte fra rustjenesten 
 • Du trenger ikke melde deg på, det er bare å møte opp! 
 • Vi stiller med utsty
 • Tilbudet er gratis

For mer informasjon ring oss gjerne på telefon: 90 25 15 14