Hasjavenningsprogram (HAP)

Hvem er hasjavveningsprogrammet for?

HAP er et tilbud for deg som ønsker å slutte med hasj eller marihuana, og som vil ha hjelp til det. Tilbudet er også for deg som er usikker på om du vil slutte eller trappe ned, men som ønsker en kvalifisert samtalepartner eller rådgiver.  

Hva går tilbudet ut på?

Vi tilbyr individuell oppfølging i hasjavvenningsprogrammet på 8 uker eller mer, bevisstgjørings- og motivasjonssamtaler. Programmet tar utgangspunkt i hva som skjer når du slutter etter lang tids bruk, og hvilke utfordringer som er vanlig å oppleve. 

Ønsker du mer informasjon eller starte opp med programmet? 

Ta kontakt med oss på telefon: 902 51 514 

Individuelle samtaler

Individuelle samtaler kan gis av psykisk helseteam, rustjenesten eller bo- og oppfølgingstjenesten. Innholdet i samtalene og målet kan være:

 •  Veiledning og råd i en vanskelig livssituasjon
 •  Bistand til å utarbeide individuell plan
 •  Opplæring, motivasjon, trening i sosial mestring
 •  Brukermedvirkning, du er aktiv deltaker i utformingen av tjenestene. 
 •  Bedre tilgjenglighet og individuell tilpasning
 •  God samhandling med utgangspunkt i dine behov.          

Nettverksmøte

Hva er et nettverksmøte?

Målet er at du sammen med de du ønsker kan skape forståelse for din situasjon. Erfaringer har vist at et nettverk kan yte mye hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Alle som er til stede har verdifulle erfaringer, og kjenner deg på ulike måter. De kan derfor ha ideer til hvordan dere sammen kan finne løsninger, slik at du kan nå dine mål.

Hva er et nettverk?

 • Du definerer ditt nettverk.
 • Det kan være både pårørende, venner, naboer, arbeidskolleger eller bekjente.
 • Du kan også invitere fagpersoner.

Hvorfor velge nettverksmøte?

 • Kan få frem dine og nettverkets ressurser og muligheter.
 • Kan skape en økt forståelse for hverandre, styrke samhørighet og bygge gode relasjoner.
 • Kan sikre at hjelpen blir utformet slik du tenker blir best for deg.
 • Kan forebygge ytterligere fastlåsninger av situasjonen.
 • Kan løse konkrete, praktiske og / eller følelsesmessige problemer.

Hvordan arbeider vi i et nettverksmøte?

To ansatte i psykisk helseteam leder møtet. Forberedelsene til nettverksmøte starter med en samtale mellom deg og møtelederne for å avklare felles forventninger. De som leder møtet samarbeider med møtedeltagerne og deg. De er med på å holde fokus på det som du har valgt å snakke om, uten å ha den tradisjonelle «ekspertrollen».

Hva er din rolle?

 • Du velger selv hvem som skal inviteres (f.eks. familie, venner, naboer, arbeidskollegaer, fastlege eller andre fra det offentlige hjelpeapparatet).
 • Du velger hvor møtet skal holdes.
 • Du velger hva som skal være tema for møtet.

Ønsker du infomrasjon om nettverksmøter?

Du kan benytte deg av vårt elektroniske skjema etter du har sendt inn skjemaet vil du bli kontaktet av oss innen 14 dager.    

 

Kontaktinformasjon

Du kan ta kontakt uten henvisning fra fastlege, vår kontaktinformsjon finner du her.

Ved akutt sykdom skal du kontakte fastlegen din, etter klokken 16.00 kontakter du legevakt telefon: 116 117. I kritiske eller livstruende situasjoner skal du ringe øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113.