Individuelle samtaler

Du kan motta samtaler med helsepersonell uten henvisning fra fastlege.

For mer informasjon ring oss på telefon: 917 13 338 hverdager klokken 09.00-14.00

Indivduelle samtaler (Walk and Talk)

Vi tilbyr samtaler ute med helsepersonell uten henvisning fra fastlege. Du kan bla få støtte til å begynne med ulike aktiviteter i nærmiljøet. 

For å få dette tilbudet ringer du Telefon: 917 13 338 hverdager klokken 09.00-14.00