Satsning på sykkel

Lillehammer kommune vedtok sin satsing som sykkelby i 2009

"Sykkelbyen Lillehammer" er et samarbeidsprosjekt mellom Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Satsingsområder :

For å bidra til å bygge opp om en god sykkelkultur - må det satses på flere områder

1. Sammenhengende hovedrutenett
Sammenhengende og trygge sykkelruter skal gjøre det smart og attraktivt å benytte sykkelen. 

3. Sykkelparkeringer
Flere og bedre sykkelparkeringer i sentrum skal gjøre det enklere å benytte sykkelen til ærender i byen.

4. Informasjon og kampanjer
Bidra med god informasjon og dialog om sykling. 

5. Kombinasjonsreiser
Bedre muligheter for at kombinere sykkel og buss på lengre reiser og der høydeforskjellene er store.

6. Drift og vedlikehold
Skal en få flere til å velge sykkelen framfor bilen er det nødvendig ikke bare å bygg mer og bedre sykkelanlegg, men også satse på drift og vedlikehold.
Med Lillehammers klima kan vinterdriften være særlig utfordrende.  Om vintersykling i andre land ? - http://www.wintercycling.org/

StorgataXHammersengvegen.jpg