Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering og søknadsskjemaer med utfyllingsveiledninger er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Mer informasjon om dette finnes på regjeringens hjemmeside.