Søk plass - Endre plass - Si opp plass

Kontaktinfo:

1. trinn: 475 18 128
2. trinn: 476 85 517
3. trinn, 4. trinn og basen: 476 83 851
SFO-leder Mette Tråseth: 977 15 067, mette.kristin.traseth@lillehammer.kommune.no

SFO er et tilbud til alle elever på 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn. Det skal legges til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal bygge på skolens verdigrunnlag, den enkelte skoles pedagogiske plattform og kommunal målsetting for Lillehammer-skolen. 

Våre åpningstider er 0700-1630 med unntak av skolens undervisningstid. Se oversikt over enkeltdager under.

SFO er stengt fire uker i juli og i jule- og påskeferien. SFO gir heldagstilbud i høst- og vinterferie, samt 1-2 uker etter skoleslutt og 2-3 uker før skolestart, jf. skoleruta. Disse dagene er åpningstida kl 0730-1630.

I skoleåret 2022-23 har SFO tre planleggingsdager: 1., 11. og 12. august 2022. Disse dagene er SFO stengt.

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Lenke til forskrift som gir rammene for ordningen

Foreldrebetalingen for SFO - plass skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede, dokumenterte personinntekt. Søknad om  å få redusert foreldrebetaling skal gjøres i Visma Flyt Skole. Et skriv med nødvendig informasjon om ordningen og hvordan man søker finner du her.

Kommunestyret har vedtatt utvidet søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO fra høsten 2022. Les mer om søskenmoderasjon og annen informasjon om SFO i Lillehammerskolen her.

Lillehammer-skolene bruker funksjonen Visma Flyt Skole, SFO Tilstedeværelse. Det innebærer at all informasjon mellom hjem og SFO går via denne løsningen. Følg lenken for nærmere informasjon.

SFO-tilbudet på Hammartun inneholder:

 • Lek, vi skal legge til rette for et balansert tilbud med fri lek og organisert lek og aktiviteter
 • Inkludering og gode muligheter for å utvikle vennskap, sosial læring og mestring
 • Fysisk aktivitet med mye utelek
 • Omsorg og trygghet
 • Barns mulighet til medbestemmelse

SFO morgen, åpent alle dager kl 07.00-09.00:

 • Barna krysses inn når de kommer.
 • Barna kan spise medbrakt frokost.
 • Det er rolige aktiviteter inne fram til kl 08.30. Da rydder vi, kler på oss og leker ute fram til skolestart kl 09.00.

SFO ettermiddag:

Mandag, kl 1400-1630 for 1.-4. trinn
Tirsdag, kl 1445-1630 for 1.-4. trinn
Onsdag, kl 1300-1630 for 1.-4. trinn
Torsdag, kl 1400-1630 for 1.-4. trinn
Fredag, kl 1400-1630 for 1.-3. trinn og kl 1445-1630 for 4. trinn

 • Barna krysses inn når skolen slutter.
 • ​Barna kan spise medbrakt nistepakke. Vi har matstund i ca 20 minutter.
 • Oversikt over dagen og aktiviteter framkommer av planen som sendes ut trinnvis for hver måned via Visma Flyt Skole.