Ansatte

Personalet

Personalet ved SFO (pr. 01.09.19):

Monica Støstad Aspeslåen (leder)

​Gina Bruseth Solbakken (miljøarbeider/baseleder SFO)

Axel Johann Dahl

Kim Bakke Andresen (miljøarbeider)

Normah McDonald Gerhardsen

Rigmor Rønningen

​Siw Bente Hoel

​Tove Slåttholm

​Sofie Rydland Enget (lærling)

 

 

Dagsrytmen

 

Dagsrytme (2019-2020)

0700                                  SFO åpner

0700-0815                        Medbrakt frokost kan spises på kjøkkenet.

Vi tenner stearinlys og har en koselig og rolig morgenstund. De andre barna sitter med rolige aktiviteter som tegning og spill.  Tre dager i uka serverer vi havregrøt (mandag, onsdag og fredag 0700-0800)

0815                                  Vi går ut

0830                                  Skolen starter                                  

 

1345                                 Innkryssing, klargjøre for barna om de skal på SFO

(mand, onsd, torsd)               Få oversikt over gruppene

1315                                Innkryssing, klargjøre for barna om de skal på SFO

(tirsd, fred)                             Få oversikt over gruppene

                                        Frilek ute / inne

​1400                               Opprop og matstund

​1430                               Aktiviteter ute / inne

​1600                               Opptelling, rydding

​1630                                SFO stenger

Forventninger til skolestarteren og til foresatte

Forventninger til skolestarteren

-          klarer å kle på seg sjøl

-          klarer seg sjøl på toalettet

-          sier ifra til en voksen om man blir våt / trenger hjelp

-          holder seg innenfor skolen/SFO sine grenser

 

 

Forventninger til foresatte

-          at du kommer opp på SFO når du henter

-         at beskjeder til SFO sendes via Visma Flyt Skole

-          at du gir beskjed til den voksne som står v/ krysslistene om at du henter barnet ditt
           (fint om du i starten sier navnet på barnet ditt også, slik at vi får kryssa ut riktig unge.
​           I starten er det mange nye navn/ansikter å lære seg)

-          at du har tid til å la barnet få avslutte leken sin, samt rydde før dere går

-          at du legger fra deg mobilen når du kommer på SFO

Forventinger til oss på SFO

Hva kan du forvente av oss på SFO

-          at vi tar barnet ditt på alvor

-          at vi ser barnet ditt og bryr oss

-          at vi legger godt til rette for barnas lek, sosialisering og trygghet

-          at vi tar kontakt med deg hvis vi er bekymret for noe knyttet til ditt barn

-          at vi møter deg med et blikk og et smil☺ og viser at vi ser deg når du er innom - selv om vi ikke alltid har tid til den lille praten

 

 

Hva kan du ikke forvente av oss på SFO

-          at vi til en hver tid vet hvor barnet ditt befinner seg.
           Vi har et stort og flott uteområde, som vi ønsker at barna skal kunne benytte seg maksimalt av 
​           -  men vi hjelper selvfølgelig til med å finne barnet ditt når du henter☺