Søkerportal

Her kan du trykke for å komme på den kommunale søkerportalen der man søker om SFO-plass, endrer på, eller sier opp eksisterende plass. Her logger man på med ID-porten eller Feide.