Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud til elever på 1. - 4. trinn og deres foresatte, der skoleeleven kan tilbringe en del av fritiden sin før og etter skoletid.
For SFO er det er blant annet viktig å ta vare på barnekulturen og et virkemiddel er en åpen struktur. Det betyr at vi legger vekt på barnas lek og legger til rette for den både ute og inne. Det er viktig at «vanlige» samværsregler følges og at alle har det bra på SFO. Å følge med på dette er en viktig oppgave for personalet.
Vi benytter skolens trinnarealer, og i tillegg benytter vi alle spesialrom og flerbrukshallen.

MORGENÅPENT
er et tilbud til alle som har plass i SFO. Vi åpner kl. 7.30 hver dag. Kl. 8.00 er det frokost med medbrakt nistepakke og drikke. Vi rydder kl. 8.30 og legger til rette for overgang til skole når alle går ut.

MÅLTID:
Om ettermiddagen har vi  30 minutters spisepause. Barna må ha med niste, men melk kan bestilles www.skolelyst.no. Det er lurt med egen merket SFO-niste og den kan oppbevares i kjøleskap på 
trinnområdet. 

UTELEK:
På Nordre Ål skole har vi et stort uteområde med rik og variert vegetasjon og har derfor gode muligheter til å drive med uteaktiviteter.

FYSISK AKTIVITET:
Fysisk aktivitet er viktig for barna og vi legger til rette for frivillige aktiviteter hele året. Vi legger til rette for variert lek med ball, bandy, strikkhopping, hoppetau, rokkeringer og stylter og lignende. Barna finner også på andre fysiske aktiviteter.

FERIER:
I feriene har vi et variert heldagstilbud, som det gis nærmere informasjon om. Innholdet kan være tur på Maihaugen, besøk i museet i Håkonshall, i Vegmuseet, hoppbakken, byvandring, biblioteket, i parken, vandring langs Mesnaelva, besøk hos en annen SFO eller være på skolen/ nærområdet.

PERSONALET:
Personalet er fordelt på fire arbeidslag. De har avsatt tre planleggingsdager i året og ukentlig administrasjonstid for å lage ukeplaner og periodeplaner for sin daglige virksomhet og administrative gjøremål. Utgangspunktet for planene er rammevilkårene.

SAMARBEID MED SKOLEN:
Et viktig mål for SFO er et godt samarbeid med skolen. Det må til for å få til gode praktiske løsninger, men ikke minst for å samordne opplysninger slik at barna skal ha det så godt som mulig gjennom hele dagen på Nordre Ål skole.

FORELDRESAMARBEID:
Gjennom den daglige kontakten med foreldre/foresatte når barna kommer og hentes, samt gjennom FAU, ligger forholdene godt til rette for foreldrenes medinnflytelse. Det blir også arrangert foreldremøter sammen med skolen.

SKOLESTARTERE:
Før nye førsteklassinger kommer, har det vært felles møte med barnehagene, foreldremøte i mars og 
besøk av barnehagebarn i mars. I tillegg har inspektør og SFO-leder møte med barnehager som har elever som skal begynne på Nordre Ål skole.

ÅPNINGSTIDER I SFO:

Morgenåpent: Alle dager  kl 07.30-08.45
Etter undervisningstid Mandag 1.-3 trinn
4. trinn
kl 13.15-16.30
kl 13.45-16:30
Etter undervisningstid Tirsdag 1.-4 trinn kl 14.30-16.30
Etter undervisningstid Onsdag 1.-4. trinn kl 13.15-16.30
Etter undervisningstid Torsdag 1.-4 trinn kl 13.45-16.30
Etter undervisningstid Fredag 1.-4  trinn
kl 13.15-16.30
Heldagsåpent Ferier og inneklemte dager kl 07:30-16.30

 

Søk om SFO plass på skole.visma.com/lillehammer