Hvilke signaler bør jeg se etter?

 • Tristhet, mangel på mimikk, tilbaketrekning

 • Konsentrasjonsproblemer

 • Ufrivillig vannlating og avføring

 • Motorisk uro

 • Angst

 • Problemer med venner og sosial tilhørighet

 • Følelsesmessig ustabil

 • Magesmerter

 • Hodepine

 • Manglende matpakker og / eller gymtøy

 • Dårlig eller skittent tøy

 • Manglende tilbakemeldinger fra foreldre

 • Høyt fravær, mye syk

 • Manglende hjemmearbeid, likegyldighet til prestasjoner på skolen

 • Barnet er overdrevent ansvarlige og tilpasningsdyktige

Samspill mellom foreldre og barn:

 • Er samspillet preget av konflikt?

 • Viser foreldrene lite medfølelse med barnet

 • Har foreldrene oppmerksomheten i liten grad rettet mot barnet?

 • Er barnet ekstremt opptatt av foreldrene?

 • Manglende interesse for barnet

 • Tilknytningsproblematikk

 • Oppdragerstil

( IS-1742, Fra bekymring til handling)