Korets hverdag og arrangementer

Koret holder årlig julekonsert i Nordre Ål kirke. Julekonserten i Nordre Ål kirke har vært en tradisjon for Sing Song Singers siden tidlig på 2000-tallet. 

I tillegg har koret flere andre opptredener og konserter. Lurer du på når neste konsert er, eller hvordan koret har det på øvelser? Følg gjerne med på Sing Song Singers sin Facebook-side.

Korets historie og støttespillere

Dirigent og musikalsk leder er kulturskolelærer Iva Thorarinsdottir, som startet januar 2019. Hun overtok etter Kjetil Kjelle som gikk av som musikalsk leder for koret etter 25 år. Korets har hatt et fast husband gjennom mange år, Geir Ole Dahlen, Geir Wøldike, Aase Knudsen og Erik Skogestad. 

Sing Song Singers er en egen organisasjon, som har tett samarbeid og støtte fra Lillehammer kulturskole og kommunens tilbud for den samme målgruppa. Sing Song Singers er også tilknyttet paraplyorganisasjonen Dissimilis Norge. Foreldregruppa er tett involvert, og kommunens medhjelpere er Anne Karin Elgaaen og Kristin W. Berntzen. Ta gjerne kontakt med Kristin W. Berntzen på e-post eller på telefonnummer 61105195 om du har spørsmål om koret.