Dirigent og musikalsk leder er kulturskolelærer Iva Thorarinsdottir, som startet januar 2019. Hun overtok etter Kjetil Kjelle som gikk av som musikalsk leder for koret etter 25 år. 

Husbandet bak Sing Song Singers har vært trofaste medspillere i alle år på alle konserter. Det er Geir Ole Dahlen, Geir Wøldike på trommer, Aase Knudsen og Erik Skogestad. 

Koret er en egen organiasasjon, som har tett samarbeid og støtte fra Lillehammer kulturskole og kommunens tilbud for den samme målgruppa. Sing Song Singers er også tilknyttet paraplyorganisasjonen Dissimilis Norge. Foreldregruppa er tett involvert, og kommunens medhjelpere er Anne Karin Elgaaen og Kristin W. Berntzen. Ta kontakt med Kristin W. Berntzen på e-post eller på telefonnumer 61105195 om du har spørsmål om koret.