Trafikksikkerhet er et nøkkelord, og kampanjen kjøres i nært samarbeid med Lillehammer, Øyer, Gausdal og Gjøvik kommuner. For utfyllende informasjon, se vedlegg.