Driften av skiløyper skjer i regi av private lag og foreninger, turistnæringen og Lillehammer Olympiapark. Lillehammer kommune er i større eller mindre grad involvert gjennom disse aktørene.

For detaljert informasjon om skiløyper i området henviser vi til Skisporet.no. Noen skiløyper i nærheten av boligområder er også oppført i BUAs aktivitetskart.