Skoleruta 2020/2021

Skoleruta 2020/2021

 Måned

 Merknader

  Elevdager

 August

 Første skoledag mandag 17. august

 SFO gir heldagstilbud 3. august -11. august.

 SFO er stengt i forbindelse med planleggingsdager 12.- 14.august.

11

 September

 

22

 Oktober

 Høstferie uke 41.

 SFO har heldagstilbud i høstferien.

17

 November

 Fri fredag 27. november. SFO har heldagstilbud.

20

 Desember

 Siste skoledag før jul tirsdag 22. desember.

16

 Januar

 SFO har heldagstilbud mandag 4. januar.

 Første skoledag etter jul tirsdag 5. januar. 

 Fridag fredag 29. januar. SFO har heldagstilbud.

18

 

 Siste dag i 1. termin: 15. januar.

 

 

 Februar

 

20

 Mars

 Vinterferie uke 9.  SFO har heldagstilbud i vinterferien. 

 Påskeferie f.o.m. 29.mars.

15

 April

 Påskeferie t.o.m. 5. april.

 Første skoledag etter påske tirsdag 6. april.

19

 Mai

 

18

 Juni

 Siste skoledag fredag 18. juni.

 SFO har heldagstilbud 21. juni – 2. juli.

14

 

 Sum skoleåret

190

 

 

Skoleruta er felles for grunnskoler og videregående skoler i kommunene i Innlandet.  SFO-tilbudet gjelder for Lillehammer kommune.   

Skoleruta i nedlastbar pdf-fil

Skoleruta 2021/2022

Skoleruta 2021/2022

Måned Merknader Elevdager
August

Første skoledag mandag 16. august

SFO gir heldagstilbud 2. august -10. august.

SFO er stengt i forbindelse med planleggingsdager 11. - 13. august.

12
September   22
Oktober

Høstferie uke 41. SFO har heldagstilbud i høstferien.

Siste skoledag før ferien fredag 8. oktober, første dag etter ferien mandag 18. oktober.

16
November Fri fredag 26. november. SFO har heldagstilbud. 21
Desember Siste skoledag før jul tirsdag 21. desember. 15
Januar

SFO har heldagstilbud mandag 3. januar.

Første skoledag etter jul tirsdag 4. januar. 

Fridag fredag 28. januar. SFO har heldagstilbud.

19
  Siste dag i 1. termin: 14. januar.  
Februar Vinterferie uke 9 (se mars). 19
Mars Vinterferie uke 9.  SFO har heldagstilbud i vinterferien. Første skoledag etter vinterferien mandag 7. mars.  19
April Påskeferie f.o.m mandag 11. april til t.o.m. mandag 18. april. Første skoledag etter påske tirsdag 19. april. 15
Mai

 

20
Juni

Siste skoledag fredag 17. juni.

SFO har heldagstilbud 20. juni – 1. juli.

12
  Sum skoleåret 190


Skoleruta er felles for grunnskoler og videregående skoler i kommunene i Innlandet.  SFO-tilbudet gjelder for Lillehammer kommune.   

Skoleruta i nedlastbar pdf-fil