Opplæringsloven gir elever rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. - 10. trinn). Skolen eller kommunen melder inn skysselever til Innlandstrafikk, som organiserer og planlegger skoleskyssen.

Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei, spesielle behov og delt bopel. Søknad vedrørende farlig skolevei gjøres på nett i Visma portalen (appen kan ikke benyttes).

Øvrige skjema og ytterligere informasjon om skoleskyss finner du hos Innlandstrafikk. Direkte link til Innlandstrafikks søknadsskjemaer finner du i denne listen:
Søknadsskjema for skoleskyss ved delt bopel
Søknadsskjema for skoleskyss ved spesielle behov
Søknadsskjema for skoleskyss ved særlig begrunnelse
Søknadsskjema for skoleskyss for elever i institusjon