Velkommen til Smestad ungdomsskole.

Smestad ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Lillehammer. Skolen rekrutterer elever fra Nordre Ål og Jørstadmoen barneskoler.

Vi er ca. 300 elever fordelt på 13 klasser og ca. 40 ansatte.

Om skolen

Smestad ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Lillehammer. Skolen ligger på Smestadmoen, nord i Lillehammer og har gode uteområder, med Smestadparken som nærmeste nabo. I tillegg drifter skolen Sundgården som ligger idyllisk til ved Lågen.. Smestad ungdomsskole ble bygd i 1968, og renovert i 2000.

Skolens verdier er tuftet på at alle elever skal oppleve trivsel og læring, hvor de ansatte gjennom god og tydelig klasseledelse er opptatt av tilrettelegging og tilhørighet i klassefellesskapet. Smestad er en skole i endring og utvikling, og i år jobbes det blant annet med å implementere de nye fagplanene som gjelder fra høsten 2020.

Kontakt oss

Undervisningstider:

Mandag       09.00  - 15.00
Tirsdag        09.00 -  15.00
Onsdag        09.00 -  13.50
Torsdag       09.00 -  13.50
Fredag         09.00 -  15.00

Besøksadresse: Smestadvegen 20, 2624 Lillehammer
Postadresse: Postboks 1027, Skurva, 2605 Lillehammer
Telefon sentralbord : 61 27 95 60
Rektor: Lisbeth Solvang  T : 993 89 866

Inspektør: Roar Bjarne Kvamme

Trinnleder 8.trinn: Mali Strand
Trinnleder 9.trinn: Cato Mikalsen
Trinnleder 10.trinn: Gunnar Ljotebø

Sosiallærer: 
Rådgiver: Elin Wøien

Ansatte ved Smestad ungdomsskole

Foreldrekontakter og FAU

 

FAU skoleåret 2022- 2023

Leder: Espen Dybvik

Nestleder: Aud Kjersti Anshus

Sekretær: Mariann Bjelle

8a FAU  Aud Kjersti Anshus
8a Klassekontakt Turid Gai
8b FAU  Stian Karlsen
8b Vara FAU Tina Friis Mogensen
8b Klassekontakt Anita Laine
8b Vara klassekontakt Janeke Meyer Utne
8c FAU og klassekontakt Espen Dybvik
8c Vara Silje Skogen
8d FAU og klassekontakt Eilen Strand Rønning
8d Vara Eva Tyldum
   
   
9a FAU og klassekontakt Anita Dalbakk Simensen
9a Vara Andreas Peder Strand Simensen
9b FAU og klassekontakt Tina Friis Mogensen
9b Vara Berit Melbø
9c FAU og klassekontakt Ole Petter Østerbø
9c Vara Stine Jeanette Harby Lien
9d FAU og klassekontakt Hanna Malin Josefin Vasslid
9d Vara Ellen Kathrine Kastet Jota
9e FAU og klassekontakt Ola Beitdokken
9e Vara Heidi Hagen Dahl
   
   
10a FAU og klassekontakt Mariann Torfinnsdotter Bjelle
10a Vara Valborg Olive Engesæter Madslien
10b FAU og klassekontakt Pål Brekke Indregard
10b Vara Tomas Moen
10c FAU og vara klassekontakt Lars Petter Bergum
10c Klassekontakt og vara FAU Thorstein Hernes
10d FAU og klassekontakt Remi Hytten
10d Vara Anne Kine Rønning
   
   

 

Referater fra FAU- møter skoleåret 2022-2023:

August 2022

Oktober 2022

November 2022

 

 

Referater fra FAU- møter skoleåret 2021-2022:

August 2021 del 1

August 2021 del 2

Oktober 2021

November 2021

Januar 2022

April 2022

Mai 2022

 

 

 

Referater fra FAU-møter skoleåret 2020-2021:

september 2020 (DOC) (PDF)

november 2020 (DOC) (PDF)

desember 2020 (DOC) (PDF)

mars 2021

Referat årsmøte 20-21

 

 

 

 

Helsesykepleier

Helsesykepleier

Ingeborg R. Bråten - 916 98 538

ingeborg.rolfsdotter.braten@lillehammer.kommune.no 

mandager, onsdager og torsdager.  
 

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn, ungdom og deres foreldre. 

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. For mer informasjon om skolehelsetjenestens arbeid og tilbud, se her. 

Elever, foreldre og lærere er velkommen til å ta kontakt for samarbeid om elevenes helse og trivsel.

Helsesykepleier har taushetsplikt!

Visma flyt skole

Visma flyt skole er et skoleadministrativt system som Lillehammer kommune bruker. Som foresatt i Lillehammerskolen har du tilgang til dette sdystemet, både via en foresattportal og via en app.

Her vil du finne all skolerelatert informasjon om ditt / dine barn i Lillehammerskolen. Dette inkuderer blant annet:

  • administrering av kontaktinformasjon til deg og ditt / dine barn.
  • digital kommuniaksjon med skolen, herunder sende og motta meldinger (som samles i en digital meldingsbok), administrering av digitale samtykker ( publisering av bilder, utdeling av jodtablett, skyss i privatbil med flere), samt søknader om permisjon eller skolefri.
  • finne alt registrert fravær

Logo U.dir nullmobbing    miljøfyrtårn