Velkommen til Smestad ungdomsskole.

Smestad ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Lillehammer.
Skolen rekrutterer elever fra Nordre Ål og Jørstadmoen barneskoler.
Vi er 310 elever fordelt på 12 klasser og 43 ansatte.

Om skolen

Smestad ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Lillehammer. Skolen ligger på Smestadmoen, nord i Lillehammer og har gode uteområder, med Smestadparken som nærmeste nabo. I tillegg drifter skolen Sundgården som ligger idyllisk til ved Lågen.. Smestad ungdomsskole ble bygd i 1968, og renovert i 2000.

Skolens verdier er tuftet på at alle elever skal oppleve trivsel og læring, hvor de ansatte gjennom god og tydelig klasseledelse er opptatt av tilrettelegging og tilhørighet i klassefellesskapet. Smestad er en skole i endring og utvikling, og i år jobbes det blant annet med å implementere de nye fagplanene som gjelder fra høsten 2020.

Kontakt oss

Undervisningstider:

Mandag       09.00  - 15.00
Tirsdag        09.00 -  15.00
Onsdag        09.00 -  13.50
Torsdag       09.00 -  13.50
Fredag         09.00 -  15.00

Besøksadresse: Smestadvegen 20, 2624 Lillehammer
Postadresse: Postboks 1027, Skurva, 2605 Lillehammer
Telefon sentralbord : 61 27 95 60
Rektor: Lisbeth Solvang  T : 993 89 866

Inspektør: Roar Bjarne Kvamme

Trinnleder 8.trinn: Mali Strand
Trinnleder 9.trinn: Kine M. Pedersen
Trinnleder 10.trinn:  Gunnar Ljotebø

Sosiallærer: Tormod Leine
Rådgiver: Elin Wøien

Ansatte ved Smestad ungdomsskole

Foreldrekontakter og FAU

 

FAU skoleåret 2020- 2021

Leder: Inger Lise Haugen

Nestleder: Dag Hanoa

Sekretær: Ane Marte Kyrkjeeide

8a FAU og klassekontakt Martina Andersson
8a Vara Jens Kjær Jørgensen
8b FAU og klassekontakt Asgeir Bjørklund
8b Vara Anne Mette Moldal
8c FAU og klassekontakt Øystein Skotte
8c Vara Thorstein Hernes
8d FAU og klassekontakt Ane Marte Kyrkjeeide
8d Vara Nina Engh-Bredesen
9a FAU og klassekontakt Dag Hanoa
9a Vara Synne Arnesen
9b FAU og klassekontakt Iren Aalberg Grønås
9b Vara Kari Rusten Sahlin
9c FAU og klassekontakt Ellen Ressem Christiansen
9c Vara Randi Lo
9d FAU og klassekontakt Harald Sverresson
9d Vara Truls Orderløkken Andersen
10a FAU og klassekontakt Berit Strand
10a Vara Frode Oosterling
10b FAU og klassekontakt GroAnita Sæbø
10b Vara Margrete Fredlund
10c FAU og klassekontakt Einar Hoff
10c Vara Hilde Hannevig
10d FAU og klassekontakt Inger Lise Haugen
10d Vara Åge Østerhaug

 

Referater fra FAU-møter skoleåret 2020-2021:

september 2020 (DOC) (PDF)

november 2020 (DOC) (PDF)

desember 2020 (DOC) (PDF)

 

 

Helsesykepleier

Helsesykepleier på skolen er Ingeborg R. Bråten. Hun er tilstede på skolen mandager, onsdager og torsdager.  Telefonnummer: 916 98 538

Skolehelsetjenesten

Visma flyt skole

Visma flyt skole er et skoleadministrativt system som Lillehammer kommune bruker. Som foresatt i Lillehammerskolen har du tilgang til dette sdystemet, både via en foresattportal og via en app.

Her vil du finne all skolerelatert informasjon om ditt / dine barn i Lillehammerskolen. Dette inkuderer blant annet:

  • administrering av kontaktinformasjon til deg og ditt / dine barn.
  • digital kommuniaksjon med skolen, herunder sende og motta meldinger (som samles i en digital meldingsbok), administrering av digitale samtykker ( publisering av bilder, utdeling av jodtablett, skyss i privatbil med flere), samt søknader om permisjon eller skolefri.
  • finne alt registrert fravær

Logo U.dir nullmobbing    miljøfyrtårn