Dersom det er behov for registrering hos Helsenorge, må det gjøres ved PCR-test.