Testing for koronavirus i Lillehammer kommune

I Ungdomshallen på Stampesletta testes innbyggere fra Lillehammer, Øyer, Gausdal, og Nordre Ringsaker.

Testing for kornavirus er ikke et drop-in-tilbud, og skal kun benyttes av folk som allerede har vært i kontakt med fastlegen sin og deretter fått avklaring på om det skal gjennomføres testing. Ansatte i helsetjenesten tar kontakt med nærmeste leder. 

Alle som blir testet vil få beskjed om prøvesvaret er positivt eller negativt. Det er legen som har henvist deg til testing som vil gi beskjed så fort prøvesvaret er klart. I de tilfellene hvor folk ikke har klarer å komme seg til Ungdomshallen, eller ikke har bil, vil det bli ordnet med hjemmetesting e.l. Opplys derfor legen din om dette. 

Antall personer i hjemmekarantene er det ingen eksakte tall på da dette ikke lenger meldes inn til kommuneoverlegen.

Hvem blir testet?
Folkehelseinstituttet anbefaler at det testes for koronavirus hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, i prioritert rekkefølge:

  1. Pasienter med behov for innleggelse
  2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner
  3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid (kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn)
  4. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom (hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft, og høyt blodtrykk)
  5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av koronavirus

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag ettter symptomfrihet.

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger. 

Personer uten symptomer skal ikke testes.

Les mer om testing på FHI sine nettsider her