Hvordan bli testet for koronavirus:

  • Har du behov for å bli testet? Ta kontakt med fastlegen din. 
  • Har du ikke fastlege i Lillehammer, ta kontakt med legevakten på telefon 116 117.
  •  Utenom legekontorets åpningstid, kontakt legevakten på telefon 116 117. 
Alle som blir testet vil få beskjed om prøvesvaret er positivt eller negativt. Det er legen som har henvist deg til testing som vil gi beskjed så fort prøvesvaret er klart, og ved stor pågang kan det være ventetid på 2-4 dager. I de tilfellene hvor folk ikke har klarer å komme seg til Ungdomshallen, eller ikke har bil, vil det bli ordnet med hjemmetesting e.l. Opplys derfor legen din om dette. 

Antall personer i hjemmekarantene er det ingen eksakte tall på da dette ikke lenger meldes inn til kommuneoverlegen.

I Ungdomshallen på Stampesletta testes innbyggere fra Lillehammer, Øyer, Gausdal og Nordre Ringsaker.

Testing for koronavirus er ikke et drop-in-tilbud, og skal kun benyttes av folk som allerede har vært i kontakt med fastlegen/legevakt og fått avklaring på om det skal gjennomføres testing. Ansatte i helsetjenesten tar kontakt med nærmeste leder. 

Hvem blir testet?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle med symptomer på koronavirus testes. 

Du kan lese mer om testkriteriene fra FHI her