Siste registrerte smittetilfeller:

Dato Antall Status
18. januar 46 Oppdatert 19. januar  kl. 12.15.
8 med ukjent smitteveg. 
19. januar  76 Oppdatert 21. januar  kl. 09.45.
12 med ukjent smitteveg.
20. januar 75 Oppdatert 21. januar  kl. 09.45.
15 med ukjent smitteveg.
21. januar 74 Oppdatert 22. januar  kl. 11.00.
13 med ukjent smitteveg.
22. januar 60 Oppdatert 23. januar  kl.  10.45.
4 med ukjent smitteveg.
23. januar 78 Oppdatert 24. januar  kl. 09.15.
9 med ukjent smitteveg.
24. januar 72 Oppdatert 25. januar  kl. 09.30.
14 med ukjent smitteveg.
25. januar 113 Oppdatert 26. januar  kl. 09.16.
20 med ukjent smitteveg
26. januar    

 

Under er en grafisk oversikt over det totale antall smittede i Lillehammer, hvor de første smittetilfellene ble registrert 11. mars-20. Klikk på punktene i grafen for å se antall smittede den aktuelle uka. Sist oppdatert mandag 24. januar 2022.