45 av disse personene er innbyggere i Lillehammer. I tillegg har fem personer som ikke er folkeregistrert i Lillehammer testet positivt på koronavirus. De tilhører andre kommuner, men oppholder seg på Lillehammer.