Siste registrerte smittetilfeller:

Dato Antall Status
16. september 3

Oppdatert 17. september kl. 12.30
1 av smittetilfellene tilhører Røyslimoen skole.
Kjent og ukjent smitteveg. Smittesporing pågår.

17. september 0 Oppdatert 17. september  kl. 12.30.
18. september 0 Oppdatert 18. september  kl. 14.30.
19. september 0 Oppdatert 20. september  kl. 08.15.
20.september  3 Oppdatert 21. september  kl. 16.30.
2 av smittetilfellene er ved Røyslimoen skole. 
Det tredje smittetilfellet er ved Hammartun skole. 
21.september 2 Oppdatert 22. september  kl. 08.00.
Begge smittetilfellene er ved Hammartun skole.
22. september 4 Oppdatert 23.september  kl. 15.15
3 av disse smittetilfellene er ved Røyslimoen skole.
23. september 5 Oppdatert 23. september  kl. 23.00.


Under er en grafisk oversikt over det totale antall smittede i Lillehammer, hvor de første smittetilfellene ble registrert 11. mars-20. Klikk på punktene i grafen for å se antall smittede den aktuelle uka. Grafen oppdateres hver mandag. Sist oppdatert mandag 20. september -2021.
Kommuneoverlegen vurderer at kommunen er på risikonivå 1 (ingen eller få tilfeller, men mulighet for oppblussing).Smitteutbrudd NTG
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i august/september-21 tilknyttet Norges Toppidrettsgymnas, NTG. I alt 21 personer ble registrert smittet i dette utbruddet. Første smittetilfelle ble registrert 26. august og siste smittetilfelle i samme miljø ble registrert 4. september. 

Smitteutbrudd Lillehammer videregående skole
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i desember-20 med utspring fra Lillehammer videregående skole. Disse enhetene ble berørt med smittetilfeller: Hammartun skole, Lillehammer helsehus, Røyslimoen skole, Åretta ungdomsskole, Lillehammer læringssenter, Smestad ungdomsskole, Søre Ål skole, Hammermo FUS-barnehage, Jørstadmoen skole, Jørstadmoen barnehage, Hammermo barnehage og Holmejordet barnehage. Totalt 201 personer ble smittet i perioden fra første smittetilfelle den 9. desember-20 og fram til og med  1. januar-21.

Smitteutbrudd grunnskole
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i september/oktober-20 i barne- og ungdomsskoler i Lillehammer. Fire skoler har elever som ble smittet av koronaviruset; Åretta ungdomsskole, Jørstadmoen barneskole, Hammartun skole og Smedstad ungdomsskole. Totalt 21 personer ble smittet i dette utbruddet og 300 nærkontakter ble satt i karantene. Første smittetilfelle ble registrert 25. september og siste smittetilfelle ble registrert 14. oktober. 

Smitteutbrudd HINN
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i september-20 ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer. Totalt fire studenter ble smittet i dette utbruddet og 16 nærkontakter ble satt i karantene. Første smittetilfelle ble registrert 17. september og siste smittetilfelle ble registrert 19. september. 

Smitteutbrudd NTG
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i august-20, tilknyttet hockey-miljøet og Norges Toppidrettsgymnas, NTG.  I alt 25 personer ble registrert smittet i dette utbruddet. Første smittetilfelle ble registrert 11. august, og siste smittetilfelle i samme miljø ble registrert 27. august.