Siste registrerte smittetilfeller:

Dato Antall Status
11. juni 0 Oppdatert 11. juni  kl. 08.45.
12. juni 0 Oppdatert 12. juni  kl. 10.30.
13. juni 0 Oppdatert 13. juni  kl. 09.45.
14. juni 0 Oppdatert 14. juni  kl. 10.15.
15. juni 0 Oppdatert 15. juni  kl. 08.15.
16. juni 0 Oppdatert 16. juni  kl. 07.15.
17. juni 0 Oppdatert 17. juni  kl. 09.30.
18. juni 2 Oppdatert 18. juni  kl. 13.15.
Kjent smitteveg. Utløser karantene for hele 4. trinn ved Røyslimoen skole den siste skoledagen før sommeren. Familiene til elevene i 4. trinn er satt i ventekarantene.

19. juni   0       Oppdatert 19. juni kl. 15.30.

Under er en grafisk oversikt over det totale antall smittede i Lillehammer, hvor de første smittetilfellene ble registrert 11. mars-20. Klikk på punktene i grafen for å se antall smittede den aktuelle uka. Grafen oppdateres hver mandag. Sist oppdatert mandag 14. juni klokka 10.15.
Kommuneoverlegen vurderer at kommunen nå er på risikonivå 1 (ingen eller få tilfeller, men mulighet for oppblussing).


Smitteutbrudd Lillehammer videregående skole
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i desember-20 med utspring fra Lillehammer videregående skole. Disse enhetene ble berørt med smittetilfeller: Hammartun skole, Lillehammer helsehus, Røyslimoen skole, Åretta ungdomsskole, Lillehammer læringssenter, Smestad ungdomsskole, Søre Ål skole, Hammermo FUS-barnehage, Jørstadmoen skole, Jørstadmoen barnehage, Hammermo barnehage og Holmejordet barnehage. Totalt 201 personer ble smittet i perioden fra første smittetilfelle den 9. desember-20 og fram til og med  1. januar-21.

Smitteutbrudd grunnskole
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i september/oktober-20 i barne- og ungdomsskoler i Lillehammer. Fire skoler har elever som ble smittet av koronaviruset; Åretta ungdomsskole, Jørstadmoen barneskole, Hammartun skole og Smedstad ungdomsskole. Totalt 21 personer ble smittet i dette utbruddet og 300 nærkontakter ble satt i karantene. Første smittetilfelle ble registrert 25. september og siste smittetilfelle ble registrert 14. oktober. 

Smitteutbrudd HINN
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i september-20 ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer. Totalt fire studenter ble smittet i dette utbruddet og 16 nærkontakter ble satt i karantene. Første smittetilfelle ble registrert 17. september og siste smittetilfelle ble registrert 19. september. 

Smitteutbrudd NTG
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i august-20, tilknyttet hockey-miljøet og Norges Toppidrettsgymnas, NTG.  I alt 25 personer ble registrert smittet i dette utbruddet. Første smittetilfelle ble registrert 11. august, og siste smittetilfelle i samme miljø ble registrert 27. august.