Siste registrerte smittetilfeller:

Dato Antall Status
1. desember 13

Oppdatert 3. desember  kl. 15.45.
1 av smittetilfellene er ved Steinrøysa barenhage.
1 av smittetilfellene er ved Engesvea FUS-barnehage.

2. desember  13 Oppdatert 3. desember  kl. 15.45
1 av smittetilfellene er ved Nordre Ål skole.
1 av smittetilfellene er ved Hammertun skole.
1 av smittetilfellene er ved Øversveen barnehage.
4 av smittetilfellene har ukjent smitteveg. 
3. desember  16 Oppdatert 3. desember kl. 22.45
3 smittetilfeller er ved Hammartun skole.
1 smittetilfelle er ved Nybu barnehage.
4. desember 5 Oppdatert 5. desember  kl. 13.15
1 smittetilfelle er ved Øverveen barnehage.
1 smittetilfelle er ved Søre Ål skole.
Smittsporing pågår.
5. desember 10 Oppdatert 7. desember. kl. 08.15
1 av smittetilfellene har ukjent smitteveg. 
1 smittetilfelle ved Søre Ål skole.
1 smittetilfelle ved Smestad ungdomsskole.
1 av smittetilfellene er ved Høyskolen i Innlandet (HINN).
6. desember 18

Oppdatert 7. desember  kl. 09.45.
2 med ukjent smitteveg.
1 smittetilfelle ved Hammartun skole.
1 smittetilfelle ved Sykehusbarnehagen.
1 smittetilfelle ved Fagstadlia FUS barnehage.
1 smittetilfelle ved Lillehammer barnehage.
1 smittetilfelle ved Lillehammer læringssenter.

7. desember 4 Oppdatert 8. desember  kl. 10.45.
3 med ukjent smitteveg.
1 smittetilfelle i Lillehammer idrettsbarnehage.
1 smittetilfelle i Øversveen barnehage.
8. desember 20 Oppdatert 8. desember  kl. 16.15.


Under er en grafisk oversikt over det totale antall smittede i Lillehammer, hvor de første smittetilfellene ble registrert 11. mars-20. Klikk på punktene i grafen for å se antall smittede den aktuelle uka. Sist oppdatert mandag 6. desember-2021.Smitteutbrudd NTG
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i august/september-21 tilknyttet Norges Toppidrettsgymnas, NTG. I alt 21 personer ble registrert smittet i dette utbruddet. Første smittetilfelle ble registrert 26. august og siste smittetilfelle i samme miljø ble registrert 4. september. 

Smitteutbrudd Lillehammer videregående skole
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i desember-20 med utspring fra Lillehammer videregående skole. Disse enhetene ble berørt med smittetilfeller: Hammartun skole, Lillehammer helsehus, Røyslimoen skole, Åretta ungdomsskole, Lillehammer læringssenter, Smestad ungdomsskole, Søre Ål skole, Hammermo FUS-barnehage, Jørstadmoen skole, Jørstadmoen barnehage, Hammermo barnehage og Holmejordet barnehage. Totalt 201 personer ble smittet i perioden fra første smittetilfelle den 9. desember-20 og fram til og med  1. januar-21.

Smitteutbrudd grunnskole
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i september/oktober-20 i barne- og ungdomsskoler i Lillehammer. Fire skoler har elever som ble smittet av koronaviruset; Åretta ungdomsskole, Jørstadmoen barneskole, Hammartun skole og Smedstad ungdomsskole. Totalt 21 personer ble smittet i dette utbruddet og 300 nærkontakter ble satt i karantene. Første smittetilfelle ble registrert 25. september og siste smittetilfelle ble registrert 14. oktober. 

Smitteutbrudd HINN
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i september-20 ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer. Totalt fire studenter ble smittet i dette utbruddet og 16 nærkontakter ble satt i karantene. Første smittetilfelle ble registrert 17. september og siste smittetilfelle ble registrert 19. september. 

Smitteutbrudd NTG
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i august-20, tilknyttet hockey-miljøet og Norges Toppidrettsgymnas, NTG.  I alt 25 personer ble registrert smittet i dette utbruddet. Første smittetilfelle ble registrert 11. august, og siste smittetilfelle i samme miljø ble registrert 27. august.