Siste registrerte smittetilfeller:

Dato Antall Status
8. januar 3 Oppdatert 08.01.21 Kl.16.15. 
9. januar 3 Oppdatert 09.01.21 Kl. 14.30.
1 av disse bekreftede smittetilfellene har kjent smitteveg, 2 har ukjent smitteveg.
10.januar 1 Oppdatert 10.01.21  Kl. 16.15.
11.januar 0 Oppdatert 11.01.21  Kl. 16.30.
12.januar 3 Oppdatert 13.01.21  Kl. 08.30
To av disse har ukjent smitteveg.
13.januar 0 Oppdatert 13.01.21  Kl.17.30.
14.januar 0 Oppdatert 14.01.21 Kl.17.45.
15.januar 0 Oppdatert 15.01.21  Kl.11.15
16.januar 0 Oppdater. 16.01.21.  Kl.13.15

 

Under er en grafisk oversikt over det totale antall smittede i Lillehammer, hvor de første smittetilfellene ble registrert 11. mars-20. Klikk på punktene i grafen for å se antall smittede den aktuelle uka. Grafen oppdateres hver mandag. Sist oppdatert mandag11. januar klokka 08.30.


Smitteutbrudd Lillehammer videregående skole
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i desember-20 med utspring fra Lillehammer videregående skole. Disse enhetene ble berørt med smittetilfeller: Hammartun skole, Lillehammer helsehus, Røyslimoen skole, Åretta ungdomsskole, Lillehammer læringssenter, Smestad ungdomsskole, Søre Ål skole, Hammermo FUS-barnehage, Jørstadmoen skole, Jørstadmoen barnehage, Hammermo barnehage og Holmejordet barnehage. Totalt 201 personer ble smittet i perioden fra første smittetilfelle den 9. desember-20 og fram til og med  1. januar-21.

Smitteutbrudd grunnskole
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i september/oktober-20 i barne- og ungdomsskoler i Lillehammer. Fire skoler har elever som ble smittet av koronaviruset; Åretta ungdomsskole, Jørstadmoen barneskole, Hammartun skole og Smedstad ungdomsskole. Totalt 21 personer ble smittet i dette utbruddet og 300 nærkontakter ble satt i karantene. Første smittetilfelle ble registrert 25. september og siste smittetilfelle ble registrert 14. oktober. 

Smitteutbrudd HINN
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i september-20 ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer. Totalt fire studenter ble smittet i dette utbruddet og 16 nærkontakter ble satt i karantene. Første smittetilfelle ble registrert 17. september og siste smittetilfelle ble registrert 19. september. 

Smitteutbrudd NTG
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i august-20, tilknyttet hockey-miljøet og Norges Toppidrettsgymnas, NTG.  I alt 25 personer ble registrert smittet i dette utbruddet. Første smittetilfelle ble registrert 11. august, og siste smittetilfelle i samme miljø ble registrert 27. august.