Regjeringen innførte mandag 4. januar nye nasjonale tiltak for å dempe smittespredningen av koronaviruset. 
Tiltakene finner du her, og de varer fram til 19. januar-21. 

I tillegg har kriseledelsen i Lillehammer kommune valgt å videreføre den lokale anbefalingen om munnbind i samme periode:
Kollektivtransport
"Anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport.
Særlig viktig dersom det er trengsel og det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand. Gjelder personer fra ungdomsskolealder med unntak for de som ikke kan bruke munnbind av helserelatert årsak.

Anbefaling om å bruke munnbind på skoleskyss når elever ikke kan holde 1 meter avstand til andre reisende utenfor egen kohort."  


Lokale konsekvenser av nasjonale og lokale tiltak 4. -19. januar-21 

Ungdomsskoler: Rødt nivå for alle ungdomsskoler. Dette innebærer mindre grupper/kohorter og større krav til avstand, samt å begrense eller unngå at ansatte veksler mellom grupper. Alle skal ha tilbud om noe tilstedeværende undervisning. Noe undervisning foregår digitalt for at det skal være mulig å gjennomføre undervisning i mindre grupper og holde nødvendig avstand.

Lillehammer kulturskole: Rødt nivå. Fysisk undervisning gjennomføres ikke dersom det er flere enn en lærer og en elev til stede. All annen undervisning gjennomføres digitalt. 

Kulturhuset Banken: Stenges i perioden. Unntaket er begravelser og utleie til privatearrangementer med maks 5 personer.

Lillehammer helsehus: Besøksrutiner videreføres.
Ta direkte kontakt med institusjonen for avklaring.

Bo- og servicesentra: Besøksrutiner videreføres.
Ta direkte kontakt med institusjonen for avklaring.

Bokollektiv: Besøksrutiner videreføres. 
Ta direkte kontakt med institusjonen for avklaring.