Har du et barn som trenger barnehageplass i året 2024/2025? Send inn søknad i dag!

Barnehagesøknaden sender du gjennom foresattportalen til Visma.

Lovfestet rett

Retten til barnehageplass er lovfestet, hvor disse reglene gjelder: 

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass i barnehage innen utgangen av måneden barnet fyller ett år.

Retten til plass forutsetter at det er søkt om barnehageplass innen 1. mars. Barnet har rett til plass i den kommunen der de er bosatt (eller vil være bosatt ved barnehageårets start)

I Lillehammer kan foreldre med barn født i september, oktober eller november velge å la barnet begynne i barnehagen i august eller i den måneden barnet fyller ett år.

Søknadsfrist og svar

1. mars er søknadsfrist for å søke barnehageplass og få søknaden behandlet gjennom hovedopptaket.

For øvrig mottas søknader gjennom hele året.

Du vil få svar på barnehagesøknaden din i løpet av mars/april. Når du mottar et tilbud om barnehageplass, må du takke ja eller nei ved å logge inn i foresattportalen. Utenom hovedopptaket blir søknaden vurdert når/hvis det er ledig plass der du har søkt.

Spørsmål?

Ønsker du mer informasjon om den enkelte barnehage, kan du kontakte barnehageleder i den aktuelle barnehagen. Se vår oversikt over alle barnehager i Lillehammer.

Har du spørsmål vedrørende din søknad kan du kontakte oss på tlf 61 10 77 00 eller via e-post.

Du kan også kontakte barnehageforvaltningen v/Hege Bjerke på tlf. 903 62 647.