Søknad om permisjon fra undervisning gjøres på nett i Visma portalen (appen kan ikke benyttes). Retningslinjer for permisjon. 

Søknadsskjema om permisjon fra undervisning - terapisvømming. Skjema leveres rektor.