Søknadsskjema

Søknadsfrist for skoleåret 2023/24 er 15. mai 2023.

Ved å klikke på linken under kommer man til det elektroniske søknadsskjemaet. Når det er ferdig utfylt og sendt inn får du en kvittering på skjermen, og også en e-post som bekrefter søknaden.

TIL SØKNADSSKJEMAET

Opptak vil skje i løpet av juni, og da får man beskjed om man får plass eller ikke.

Utmelding/avslutning av undervisningen: All utmelding må skje skriftlig på e-post, eller via elevportalen i SpeedAdmin. Elever som meldes ut i et påbegynt semester, må betale elevavgiften for hele semesteret. Nye elever har én prøvetime.

Utmelding og regler for betaling ved utmelding etter frist

Utmelding/avslutning av undervisningen: All utmelding må skje skriftlig på e-post til kulturskolen eller via elevportalen i SpeedAdmin. Elever som meldes ut i et påbegynt semester, må betale elevavgiften for hele semesteret. 

Fristen for utmelding er 15.desember for vårsemesteret og 01.mai for høstsemesteret.

Regler for betaling ved utmelding etter frist:
Etter frist fram til semseterstart kr 259,- adm.gebyr
Fra semesterstart til 15.09 (høst) og 01.02. (vår) betales 1/2-pris
Etter  15.09 (høst) og 01.02. (vår) betales 1/1-pris

 

Prøvetime

Nye elever har én prøvetime. Man kan melde seg ut etter denne uten å måtte betale.

Se ellers regler for betaling ved utmelding etter frist. 

Regler for betaling ved utmelding etter frist:
Etter frist fram til semseterstart kr 259,- adm.gebyr
Fra semesterstart til 15.09 (høst) og 01.02. (vår) betales 1/2-pris
Etter  15.09 (høst) og 01.02. (vår) betales 1/1-pris